Ranking lokat bankowych – styczeń 2020

2

Przeglądając dzisiejsze oferty banków można zauważyć, że większość najlepszych lokat to depozyty oferowane w ramach promocji. Co to oznacza? To, że na lepsze warunki na lokacie bankowej będziemy mogli liczyć tylko po spełnieniu konkretnych warunków. Jak dziś zarabiać na lokatach bankowych? Gdzie szukać najlepszych ofert? Czy można liczyć na lepsze oprocentowanie w najbliższym czasie?

Lokaty bankowe to najczęściej wybierany sposób oszczędzania wśród Polaków. Na koniec września 2018 roku wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wyniosła 1 421 mld zł (dane analizy.pl). W porównaniu  z analogicznym okresem jest to wzrost o 62 mld zł rok do roku.

Największymi aktywami, jeśli chodzi o oszczędności, są gotówka oraz depozyty bankowe. W sumie odpowiadają za ok. 60% wszystkich oszczędności polskich gospodarstw domowych.

Pierwszy raz od 2008 roku spadła wartość oszczędności lokowanych na depozytach – za co w główniej mierze odpowiada spadek środków zgromadzonych na lokatach terminowych. Ten fakt nie powinien dziwić, ponieważ od początku 2017 r. widoczny jest wzrost inflacji i spadek oprocentowania lokat. Większość lokat bankowych w ujęciu realnym (przy uwzględnieniu poziomu inflacji) nie daje zysków – chyba, że mowa o najlepszych ofertach promocyjnych. W samym kwietniu 2017 r. Polacy wypłacili blisko 4 mld zł z depozytów terminowych, a w lipcu 2017 r. było to 1,6 mld zł (dane NBP).

Zakładając, że przeciętna inflacja rok do roku wyniesie w 2018 roku ok. 2% i uwzględniając przy tym podatek Belki – dopiero oprocentowanie lokat w okolicach 2,5% gwarantuje realne zyski.

Jak uzyskać lepsze warunki na lokacie bankowej?

Banki wymagają spełnienia od swoich klientów przynajmniej kilku warunków. Przede wszystkim promocyjne oferty lokat są skierowana do nowych klientów.

Inne, bardzo często spotykane warunki stawiane przy okazji oferowania promocyjnych lokat to:

 • konieczność założenia konta osobistego
 • ograniczenie kwoty depozytu
 • wykonywanie transakcji bezgotówkowych
 • zapewnienie wpływów na koncie
 • korzystanie z aplikacji mobilnej banku

Status nowego klienta

Banki starając się przyciągnąć nowe osoby do swoich usług oferują lokaty bankowe na promocyjnych warunkach. Nowi klienci mogą liczyć w takim przypadku na lepsze warunki. Jednak w późniejszym okresie, warunki lokat terminowych czy też kont oszczędnościowych nie są już tak dobre. Nowi klienci mogą się spotkać różnymi okresami karencji. Co to oznacza? Jeśli byliśmy klientem danego banku i zrezygnowaliśmy z jego usług – dopiero po upłynięciu odpowiedniego okresu taki bank będzie nas traktował jako nowego klienta. Z reguły okres karencji w przypadku promocji bankowych trwa od pół roku nawet 2 lat.

Konto osobiste

Promocyjne lokaty wiążą się z koniecznością otworzenia rachunku osobistego w danym banku. Jest to kolejny sposób, aby przyciągnąć nowych klientów i związać ich z usługami danego banku. W tym przypadku, należy sprawdzić na jakich warunkach jest oferowane takie konto osobiste oraz jakie funkcjonalności posiada. Warto sprawdzić koszty oraz wymagania, jakie trzeba spełnić aby ominąć pewne opłaty. Nie wszystkie oferty promocyjne pod tym względem są opłacalne. Korzystniejsze warunki na lokacie możemy otrzymać korzystać również z innych produktów danego banku.

Pozostałe warunki – najczęściej spotykane wymagania

Banki oferując promocyjne lokaty ograniczają maksymalną kwotę depozytu. Przy większych kwotach nominalna kwota odsetek byłaby wysoka. Lepsze warunki na lokacie można zyskać także utrzymując odpowiednie saldo na rachunku bieżącym – np. zapewniając miesięczne wpływy w odpowiedniej kwocie. Wyższe oprocentowanie można uzyskać wpłacając na rachunek lokaty nowe środki. Banki premiują klientów, którzy wykonują dużo płatności bezgotówkowych kartą lub BLIKiem. W takim przypadku można liczyć na zwrot środków, a nie na lepsze oprocentowanie na lokacie. Możemy również zyskać korzystając aktywnie z aplikacji mobilnej. Niektóre banki oferują lepsze warunki na lokacie zakładanej właśnie przez aplikację.

Ranking lokat bankowych – grudzień 2019

W rankingu znajdują się najlepsze lokaty oferowane w grudniu 2019 r. W zestawieniu znalazły się w większości depozyty krótkoterminowe. W rankingu można znaleźć informacje na temat wysokości oprocentowania; terminu zapadalności oraz kwoty maksymalnej i minimalnej, jaką można wpłacić na lokatę. Wszystkie oferty są dostępne przez internet.

BankOkresOprocentowanieKwotaSzczegóły
idea_120x96-minLokata Witaj6 miesięcy4,00%1 000 zł – 10 000 złsprawdź ofertę
Lokata dla nowych klientów3 miesiące3,50%500 zł – 10 000 złsprawdź ofertę
Lokata w Inbank36 miesięcy2,95%5000 zł – 50 000 złsprawdź ofertę
Lokata Online Nowe Środki36 miesięcy2,50%1 000 zł – 400 000 złsprawdź ofertę
e-Lokata na nowe środki3 miesięcy2,10%500 zł – 100 000 złsprawdź ofertę

Najważniejsze kwestie przy wyborze lokaty bankowej

Analiza ofert lokat bankowych powinna opierać się na ocenie kilku parametrów produktów finansowych. Aby wybrać najlepszą lokatę należy przede wszystkim sprawdzić podstawowe czynniki wpływające na ogólną atrakcyjność i zyskowność depozytu. Mowa tutaj o:

 • wysokości oprocentowania
 • terminie zapadalności
 • rodzaju kapitalizacji odsetek
 • minimalnej i maksymalnej wartość wpłacanej kwoty

Oprocentowanie

Najważniejszym czynnikiem, który powinien mieć wpływ na wybór lokaty jest wysokość oprocentowania depozytu. Od oprocentowania uzależniony jest zysk jaki osiągniemy na lokacie. Oprocentowanie może być stałe, zmienne lub progresywne. Najczęściej jednak można spotykać się z lokatami ze stałym oprocentowaniem. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ otwierając taki depozyt można z góry określić, ile wyniesie zyski – czyli kwota odsetkowa. Oprocentowanie zmienne jest uzależnione od czynników zewnętrznych. W zależności od oferty – może to być inflacja, rynkowe stopy procentowe – WIBOR lub WIBID. Oprocentowanie progresywne rośnie o stałą wartość w raz z upływem czasu (zazwyczaj co miesiąc). Aby policzyć ile dokładnie zarobimy na takiej lokacie, należy uśrednić oprocentowanie.

Termin zapadalności lokaty

Termin zapadalności lokaty także ma wpływ na wybór oferty. Decyduje o tym, jakie odsetki otrzymamy z lokaty – im dłuższy termin zapadalności, tym wyższe odsetki. Termin zapadalności jest również istotny  z perspektywy płynności zdeponowanych środków. Należy mieć na uwadze, że zakładając lokatę, w trakcie okresu umownego nie można wycofać oszczędności. Jeśli zamkniemy lokatę przed czasem, to stracimy naliczone odsetki. Polskie banki zazwyczaj oferują lokaty krótko- i średnioterminowe –  od 1 do 6 miesięcy.

Kapitalizacja odsetek

Inną kwestią związaną z terminem zapadalności jest rodzaj kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja wpływa na to, jak często będą dopisywane odsetki do rachunku lokaty. Większa częstotliwość kapitalizacja oznacza wyższą kwotę odsetkową. Warto mieć to na uwadze i nie analizować wyłącznie wysokości oprocentowania.

Kwota depozytu

Kwota depozytu to kolejna rzecz, którą warto sprawdzić w kontekście wyboru lokaty. Od wyższego depozytu uzyskamy większą kwotę odsetkową. Dlatego też, niektóre banki ograniczają kwoty jakie można wpłacić na depozyt terminowy. Najlepsze oprocentowanie jest oferowane na lokatach z maksymalnym depozytem wynoszącym 10 tys. zł, w najlepszym przypadku 100 tys. zł. Przeważnie na lokatę można wpłacić minimalnie 500 lub 1 tys. zł.

Bezpieczeństwo środków na lokacie bankowej

Oszczędności na ulokowane na depozytach bankowych są bezpieczne. W przypadku upadłości banku, w którym posiadaliśmy środki pieniężne możemy liczyć na zwrot oszczędności z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG wypłaci nam zgromadzone środki wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia wydania postanowienia o upadłości banku. Wypłaty mają limit – do równowartości 100 tys. euro. Limit jest na tyle wysoki, że depozyty większości klientów banków są objęte gwarancjami. BFG chroni depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych, w tym bankach spółdzielczych i SKOK-ach.

Podstawowe założenia BFG:

 • W przypadku upadłości banku możemy liczyć na zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Limit gwarancji wynosi równowartości w złotych 100 tys. euro – do takiej kwoty będą wypłacane utracone środki pieniężne.
 • Okres wypłaty utraconych środków wynosi 7 dni roboczych
 • Ochroną objęte są także środki zdeponowane w polskim banku w obcej walucie
 • Ochroną nie są objęte produkty finansowe o charakterze innym niż oszczędnościowym (np. polisolokaty, produkty strukturyzowane)
 • Gwarancje obejmują wszystkie instytucje finansowe przyjmujące depozyty – z konkretnymi wyłączeniami wskazanymi w Ustawie o BFG.

W czerwcu 2016 r. zmianie uległa ustawa o BFG. O tym, co się zmieniło i na czyją korzyść – przeczytacie tutaj.

Analiza aktualnej sytuacji na rynku lokat bankowych

Średnie oprocentowanie lokat za 2018 r. wyniosło ok. 1,52 proc. (dane NBP i Expander). Dołek w wysokości oprocentowanie nastąpił na przełomie roku 2017 r. – w czerwcu. Wtedy średnie oprocentowanie lokat wg danych NBP było niższe niż 1,4 proc. Od tego momentu, banki zaczęły podnosić oprocentowanie, przez co średnia wzrosła do ponad 1,5 proc. w skali roku.

W największych bankach nie można jednak liczyć na wysokie oprocentowanie. Najlepsze zyski osiągniemy w mniejszych bankach, które starają się przyciągnąć nowych klientów. Do takich banków zaliczają się: Nest Bank, Idea Bank, BGŻ Optima, Getin Bank.

Najlepsze oprocentowanie można znaleźć w ofertach promocyjnych. Wtedy oprocentowanie może wynieść nawet ok. 4% w skali roku. Należy zaznaczyć, że większość takich lokat jest zakładana na okres krótszy niż rok.

Lokaty oferowane nie na promocyjnych warunkach, w przypadku których nie trzeba spełniać dodatkowych wymogów oferują niższe oprocentowanie.

Maksymalne oprocentowanie, jakie można było otrzymać w 2018 jak i w 2019 roku na lokatach niepromocyjnych – wyniosło 4 proc. w skali roku

Poniższej zaprezentowano ostatnie zmiany w sposobie oszczędzania wśród Polaków. Rosną środki zgromadzone na bieżących rachunkach bankowych i w gotówce. Z powodu niskiego oprocentowania Polacy przenoszą oszczędności na nieoprocentowane konta. Z kolei osoby dysponujące większym kapitałem decydują się kupić nieruchomość za gotówkę (przeważnie mieszkania na wynajem). Dziwić może fakt, że duża część osób zamiast odłożyć środki na oprocentowanej lokacie woli trzymać oszczędności na nieoprocentowanym rachunku bieżącym.

Jeśli chcemy założyć lokatę przynoszącą realne zyski, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z promocyjnej oferty, z oprocentowaniem w graniach 4%. Jeśli chodzi o lokaty długoterminowe, to tutaj np. dla lokaty rocznej oprocentowanie powinno przekroczyć 2,5%, przy założeniu, że inflacja będzie utrzymywać się na poziomie 2% rok do roku. Dopiero wtedy taki depozyt zapewni nam realne zyski.

Jeśli jednak chcemy wycofać pieniądze z lokaty bankowej, możemy przenieść je na rachunek oszczędnościowy, który daje większą swobodę w dysponowaniu oszczędnościami. Pozwoli to przeczekać niekorzystną sytuację na rynku. Można także zainwestować oszczędności, tak aby przyniosły większe zyski niż zwykły depozyt terminowy w banku. Dobrym rozwiązaniem może być ulokowanie oszczędności w bezpiecznym funduszu inwestycyjnym – np. pieniężnym.

Jeszcze jednym produktem finansowym, spośród tych bezpiecznych, który może zagwarantować realne zyski są obligacje skarbu państwa. Gwarantują oprocentowanie powyżej inflacji, ale wiążą się z dłuższym zamrożeniem kapitału.

Ważną kwestią dla oszczędzających pozostaje: poziom inflacji CPI, inflacji bazowej i główna stopa referencyjna NBP. Poniżej można zobaczyć jak w ostatnim czasie kształtowały się te trzy wskaźniki.

Obecnie mamy do czynienia z inflacją w okolicach 2-3 proc. rdr (2,6 proc. rdr – w listopadzie 2019 r.). Taki stan powinien utrzymywać się także w 2020 roku. Jeszcze 3 lata temu, zakładając lokaty, realnie mogliśmy zarobić 3-4 proc. w skali roku. Tak się działo dzięki deflacji – czyli spadku cen dóbr i usług w gospodarce. Obecnie wpłacając oszczędności na lokatę, przeważnie będziemy realnie tracić. Wszystko za sprawą rosnących cen dóbr i usług.

 

Perspektywy w nadchodzącym roku – co czeka oszczędzających w 2020 r

W 2020 rok nie powinniśmy spodziewać się przełomu jeśli chodzi o oferty lokat bankowych. Inflacja prawdopodobnie będzie utrzymywać się w przedziale akceptowanym przez RPP.

Należy spodziewać się, że jeśli inflacja nie wzrośnie znacząco powyżej celu inflacyjnego (2,5%), to nie mamy co liczyć na wzrost stóp.

Według prognoz NBP, inflacja powinna ustabilizować się na poziomie ok. 2%. Pierwsze podwyżki stóp możliwe są najwcześniej w 2021 roku – kiedy inflacja utrzymywałaby się powyżej 3% przez dłuższy czas. Sam prezes NBP, który ma decydujący głos w RPP przewiduje, że podwyżka stóp nie nastąpią do końca jego kadencji. Pozostali członkowie są podzieleni. “Rynki” przewidują nawet obniżkę stóp procentowych w okolicach 2021 r. Wiele zależy od sytuacji w bliskim otoczeniu polskiej gospodarki. Największe znaczenie będą miały: poziom stóp procentowych w Europie, sytuacja gospodarcza w strefie euro, ceny ropy na rynkach światowych oraz czynniki polityczne – np. zmiany legislacyjne.

Wiele mówi się o podwyżkach cen poszczególnych dóbr i usług – w tym np. energii. Wydaje się, że oczekiwania inflacyjne są przesadzone. Projekt budżetu państwa na 2020 r. zakłada inflację na poziomie 2,5 proc. w skali roku. Wiele z tych czynników może mieć znikomy wpływ na pojawienie się tzw. “drożyzny”, o której tak chętnie mówią media mainstreamowe – zwłaszcza w ostatnim czasie. Inflacja na poziomie 2-3% jest zdrowa dla gospodarki.

Gdzie szukać alternatywy dla lokat bankowych?

Duża grupa osób przenosi środki pieniężne na rynek kapitałowy wybierając np. obligacje skarbowe lub korporacyjne. Osoby posiadające większy kapitał, kupują nieruchomości pod wynajem. Popularne stały się również fundusze pieniężne – które zostały opisane tutaj – polecamy sprawdzić ofertę TFI, ponieważ niektóre fundusze mogą przynieść lepsze zyski w ciągu 12 miesięcy niż najlepsza lokata długoterminowa.

Ranking lokat bankowych – styczeń 2020
4.5 (90.45%) 44 votes

2 komentarze

 1. Te wszystkie wyliczenia i wykresy można sobie “w buty wsadzić”. Generalnie trzymanie pieniędzy w banku nie opłaca się. Fundujemy wysokie pensje zarządom tych banków, a sami tylko tracimy. Przykład? Proszę bardzo: w marcu 2017 uruchomiłem w jednym z polskich banków tzw. konto oszczędnościowe z początkowym stanem 178,41 zł. Następnie co miesiąc aż do wczoraj 05.01.2018 przelewałem tam niewielka kwotę – 50 zł – czyli nie licząc odsetek kwota startowa urosła w sumie o 500 zł i prosta matematyka daje w wyniku 678,41. Niestety, odsetki, opłaty, podatki i czort jeszcze wie co powodują, że stan rachunku na dzisiaj to 669,43 czyli oszczędzając straciłem 8,98 zł. Wniosek – likwidacja rachunku w banku i układanie pieniędzy w szafie pod pościelą. Rozumiem gdy opłaty pobierane są od kredytów i pożyczek, ale jeżeli okrada się mnie z oszczędności to byłbym głupi gdybym to dalej tolerował. Pozdrawiam drobnych ciułaczy. Sprawdźcie ile już straciliście.

  • Papa Smerf dnia

   Hahahahahahahhahaha

   Andrzej! wsadź w rajstopę Ghrażyny! Podobno można wykręcić procenty jak na krytpo!!!!11