Zyskowny Duet od Credit Agricole – czyli połączenie lokaty i funduszu inwestycyjnego

0

Lokaty bankowe nie zapewniają obecnie zadowalających zysków, dlatego banki coraz częściej zachęcają do innych form oszczędzania i inwestowania. Klienci mogą wybierać pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, obligacjami lub produktami strukturyzowanymi. Taką ofertę produktu strukturyzowanego – w tym przypadku połączenia lokaty i subfunduszu inwestycyjnego – zaproponował Credit Agricol.

Zyskowny Duet to połączenie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty oraz funduszu inwestycyjnego. Lokata posiada 3-miesięczny termin zapadalności i oprocentowanie wynoszące 4% w skali roku. Część inwestycyjna to wydzielony subfundusz z funduszu Amundi Parasolowy FIO.

Na tę „strukturę” możemy minimalnie wpłacić 4 tys. zł. Każda osoba, która zdecyduje się na Zyskowny Duet będzie mieć do wyboru dwie możliwość sposoby ulokowani środków:

  • 30% subfundusz + 70% lokata z oprocentowaniem 2,5%
  • 50% subfundusz + 50% lokata z oprocentowaniem 4%

Klient wybiera rodzaj subfunduszu. Strategia inwestycyjna będzie zależeć od poziomu awersji do ryzyka, horyzontu czasowego i oczekiwanych zysków. Do wyboru jest 7 rodzajów funduszy. Najbezpieczniejszy to fundusz płynnościowy lokujący środki w: obligacje skarbowe, depozyty i certyfikaty depozytowe, listy zastawne, obligacje przedsiębiorstw. Średnia stopy zwrotu z ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 2%. Oczywiście klienci mogą zdecydować się na bardziej ryzykowne fundusze.

Lokata w ramach Zyskownego Duetu trwa 3 miesiące i może zostać odnowiona na ten sam okres, jednak z niższym, standardowym oprocentowaniem dla tego typu depozytów. Środki z lokaty można również wypłacić po zakończeniu terminu zapadalności. Inwestycja w fundusz nie ma określonego terminu zakończenia.

Na sam koniec warto podkreślić, że przy tego typu inwestycjach należy być świadomym ponoszonego ryzyka. Poziom ryzyka możemy dostosować poprzez wybór funduszu inwestycyjnego. Sama oferta lokaty terminowej wydaje się być atrakcyjna, gdyż gwarantuje 4% w skali roku przez 3 miesiące – co odpowiada najlepszym ofertom lokat na rynku. Połączenie lokaty i funduszu inwestycyjnego może przynieść wyższe zyski, ale wiąże się także z większym ryzykiem. Wydaje się, że warto obecnie zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem ze względu na sprzyjającą koniunkturę gospodarczą i wzrosty na polskiej giełdzie.

Więcej na temat oferty Credit Agricole i Zyskownego Duetu dowiecie się na stronie banku.

Komentowanie zamknięte do odwołania