Zwrot opłat za karty płatnicze dla klientów BZ WBK

0

Kolejny bank ma zwrócić opłaty niesłusznie pobrane od klientów korzystających z kart płatniczych. Tym razem padło na BZ WBK. Jest to związane ze znaną praktyką banków, które naliczają opłatę za kartę, nawet jeśli klienci spełnią warunek bezpłatności.

W ostatnim czasie podobna sytuacja miała miejsce w przypadku klientów mBanku i T-Mobile Usługi Bankowe. W praktyce wygląda to tak, że banki źle naliczają prowizje za korzystanie z karty debetowej. Chodzi o klientów, którzy spełnili w danym miesiącu warunek bezpłatności karty, ale pomimo tego ponieśli opłatę za korzystanie z karty. Wszystko przez opóźnienie w księgowaniu płatności. Pomimo wykonania transakcji na odpowiednią kwotę lub w odpowiedniej ilości w danym miesiącu, te zostają rozliczone później, co powoduje naliczenie opłaty za kartę.

Tym razem BZ WBK zwraca opłaty za kartę. Zwroty dotyczą opłat pobranych w okresie od 1 października 2014 r. do 31 października 2017 r. O zwrot mogą starać się klienci, którzy w powyższym okresie ponieśli prowizję za korzystanie z karty, mimo spełnienia warunków zwalniających z opłaty. Transakcje nie zostały uznane, ponieważ bank rozliczył transakcje dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym były wykonane.

Zwrot opłat dotyczy kart: Visa Sol, Visa Electron, Visa Electron <30, Visa Electron Prestiż, Visa Electron Aktywni 50+, Maestro, MasterCard Payback, MasterCard Supri, Visa Vento, Visa Terra, Visa Avocado, Visa Electron Kontakt, Maestro Kontakt, Visa Electron Junior i Visa Electron Student.

Osoby, które zostały niesłusznie obciążone opłatą za kartę powinny zgłosić reklamację do końca kwietnia 2018 roku. Warto też dodać, że BZ WBK nie został przymuszony przez UOKiK do zwrotu opłat i sam wystąpił z tą inicjatywą.

Komentowanie zamknięte do odwołania