Wyższe limity gwarancji bankowych i szybsza wypłata utraconych środków – zmiany w funkcjonowaniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

0

Od niedawna obowiązuje znowelizowana ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadzone zmiany powinny ucieszyć klientów banków. Od tej pory zwiększone zostają limity gwarancji wybranych środków, zdeponowanych na rachunkach bankowych. Klienci banków mogą także liczyć na szybszą wypłatę utraconych środków.

Większe limity gwarancji

BFG jest instytucją gwarantującą depozyty bankowe do równowartości 100 tys. euro. W sytuacji gdy bankrutuje bank lub SKOK, BFG zajmuje się wypłatą utraconych środków. Na początku października weszły w życie nowe przepisy dotyczące bankowych gwarancji BFG. Gwarancje do 100 tys. euro pozostały, jednak dodatkową ochroną zostały objęte środki z:

  •     odpłatnego zbycia domu lub mieszkania (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą),
  •     podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  •     nabycia spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
  •     wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
  •     wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  •     wypłaty odprawy pieniężnej,
  •     wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.

W terminie 3 miesięcy od dnia wpływu powyższych środków na rachunek lub powstania należności, środki te są gwarantowane do wysokości różnicy między 200 tys. euro, a pozostałymi gwarantowanymi oszczędnościami danej osoby. Przykład: jeśli na koncie posiadamy 120 tys. euro w złotych, z czego 20 tys. euro to zwykłe oszczędności, a 100 tys. euro to środki z nabycia spadku, to cała kwota jest objęta gwarancjami. Oznacza to, że wymienione rodzaje środków są gwarantowane jakby dodatkowo oddzielnymi gwarancjami niż pozostałe oszczędności. Ważny jest jednak przed wszystkim okres gwarancji – czyli 3 miesiące od wpłynięcia środków objętych dodatkową ochroną. Po upłynięciu tego okresu, wybrane kategorie oszczędności przestają być objęte specjalnymi gwarancjami.

Szybsza wypłata utraconych środków

W tym roku mamy wysyp upadków małych SKOK-ów. Kasy oszczędnościowe dopiero niedawno weszły pod nadzór BFG. Z tego względu wielu klientów w ostatnim czasie musiało skorzystać z wypłat z BFG. Do tej pory wypłata środków mogła rozpocząć się w ciągu 20 dni od spełnienia warunku gwarancji BFG. Ten warunek to wystąpienie KNF do wskazanego sądu o głoszenie upadłości banku lub SKOK-u. Od początku października 2016 r. wypłaty mają rozpoczynać się najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia KNF.

 

Komentowanie zamknięte do odwołania