Wynagrodzenia Polaków rosną – czy to trwała tendencja?

0

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 3,9% rdr w pierwszym półroczu 2014 roku. Średnia pensja wyniosła 3 817 zł brutto. Na wyższe wynagrodzenie można było liczyć w sektorze publicznym. Przeciętna płaca w sektorze prywatnym była niższa o blisko 800 zł. średnia krajowa - wynagrodzenia

Średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym wyniosło w pierwszym półroczu 2014 roku 4 371 zł, a w prywatnych przedsiębiorstwach – 3 572 zł. Oczywiście kwoty podawane są bez uwzględnienia obciążeń podatkowych. Analizując poziom przeciętnych płac w poszczególnych województwach wynika, że w województwie mazowieckim średnie wynagrodzenie wyniosło w I półroczu 2014 – 5 011 zł i była to najwyższa przeciętna pensja spośród wszystkich województw. Z kolei najniższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy w województwie warmińsko-mazurskim – 3 471 zł. Powyżej średniej krajowej uplasowały się także województwa: śląskie (4 188 zł), pomorskie (4 088 zł), dolnośląskie (4 081 zł).

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło we wszystkich województwach w porównaniu z zeszłym rokiem. Największy wzrost wynagrodzenia odnotowano w grudniu 2013 roku – 11%. Jest to spowodowane wypłacaniem m.in. nagród rocznych i trzynastek. Następnie dynamika w styczniu była ujemna, jednak w kolejnych miesiącach wzrost płac wahał się w granicach 1-5%.

Przeciętne pensje w I półroczu 2014 wg województw:

 • Mazowieckie – 5 011 zł
 • Śląskie – 4 118 zł
 • Pomorskie – 4 088 zł
 • Dolnośląskie – 4 081 zł
 • Małopolskie – 3 793 zł
 • Zachodniopomorskie – 3 748 zł
 • Opolskie – 3 727 zł
 • Wielkopolskie – 3 700 zł
 • Łódzkie – 3 696 zł
 • Lubelskie – 3 657 zł
 • Podlaskie – 3 594 zł
 • Świętokrzyskie – 3 540 zł
 • Kujawsko-Pomorskie – 3 517 zł
 • Lubuskie – 3 513 zł
 • Podkarpackie – 3 490 zł
 • Warmińsko-mazurskie – 3 471 zł

Komentowanie zamknięte do odwołania