Więcej terminali płatniczych? Za 3 lata praktycznie wszędzie zapłacimy kartą!

0

Na przestrzeni najbliższych 3 lat ma przybyć blisko 600 tys. nowych terminali płatniczych w punktach usługowo-handlowych. Takie założenia przyjęto w planie „masowej terminalizacji” w Polsce. Za 3 lat powinniśmy móc zapłacić kartą praktycznie w każdy miejscu w naszym kraju. Głównym celem programu jest walka z obrotem gotówkowym.

Program wsparcia obrotu bezgotówkowego powstał z inicjatywy polskich banków, firm obsługujących karty oraz agentów rozliczeniowych. Program zakłada marginalizację obrotu gotówkowego i promowanie transakcji bezgotówkowych. W ciągu 3 lat liczba terminali płatniczych ma wzrosną o 600 tys.

Finansowaniem projektu mają zająć się wymienione wcześniej podmioty, czyli banki, agenci rozliczeniowi oraz firmy kartowe – Visa i MasterCard. Dzięki „zrzutce” powinno udać się zebrać ponad 600 mln zł. Największe koszty poniosą firm obsługujące karty płatnicze – zapłacą ponad 300 mln zł. Szacuje się, że banki przeznaczą na ten cel ponad 200 mln zł. Z kolei agenci rozliczeniowi wyłożą resztę – czyli blisko 100 mln zł. Rozpoczęcie projektu datuje się na 1 lipca br. i zakłada się, że potrwa 3 lata. Runda finansowania ma mieć miejsce co 3 miesiące. Ostatnia zbiórka środków ma odbyć się we wrześniu 2021 r.

Z programu terminalizacji będą mogły skorzystać sklepy i punkty usługowe, które nie posiadały terminalu płatniczego w ciągu ostatnich dwóch lat. Finansowanie pokryje instalację terminali i obsługę maksymalnie 3 urządzeń. Dzięki programowi, w ciągu 3 lat znacząco ma zostać zmniejszona luka pomiędzy liczbą kas fiskalnych a terminali płatniczych – która obecnie wynosi 700 tys. Specjaliści zwracają uwagę, że do sukcesu tego projektu potrzebna jest zachęta ze strony państwa – np. w postaci ulg podatkowych lub bonusów wypłacanych merchantom.

Komentowanie zamknięte do odwołania