Sposoby bezpiecznego inwestowania oszczędności

0

Większość z nas co miesiąc po otrzymaniu wynagrodzenia zastanawia się jak bezpiecznie zainwestować oszczędności. Przeciętny Kowalski decyduje się zazwyczaj na odłożenie pieniędzy na nieoprocentowanym koncie osobistym. Nie jest to rozsądne rozwiązanie, gdyż na rynku istnieje kilka sposobów na bezpieczne oszczędzanie. Zobaczmy na co możemy się zdecydować.

Produkty bankowe

Najczęściej wybieranym sposobem oszczędzania i zarabiania na oszczędnościach są produkty bankowe. W Polsce wyjątkowo popularne są depozyty terminowe, do których zaliczamy lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Lokaty bankowe pozwalają zarabiać na oszczędnościach, ponieważ środki na nich zdeponowana są oprocentowane. Lokaty są zakładane na określony czas – czyli termin zapadalności. Termin ten może wynosić od jednego miesiąc do nawet 2 lat. Na rynku dominują oferty lokat krótkoterminowych. To właśnie te lokaty posiadają najatrakcyjniejsze oprocentowanie. Warto pamiętać, że lokata jest zakładana na konkretny okres i przez ten czas nie można wycofać środków z depozytu. Skutkuje to utratą już wypracowanych odsetek.

Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku kont oszczędnościowych. Tutaj deponując oszczędności, możemy je wycofać w każdej chwili wraz z naliczonymi odsetkami. Konta oszczędnościowe tym samym są bardziej elastycznym produktem bankowym. Jednak w przeciwieństwie do lokat konta oferują niższe oprocentowanie. Jest to zrozumiałe, ponieważ taką cenę płaci się za nie zamrożenie środków finansowych na koncie. Innym mankamentem kont oszczędnościowych jest ograniczona liczba darmowych przelewów. Banki w ramach rachunków oszczędnościowych oferują przeważnie jeden darmowy przelew w ciągu miesiąca. Warto mieć to na uwadze, ponieważ wykonanie większej liczby przelewów z konta oszczędnościowego może całkowicie pochłonąć wypracowane zyski.

Produkty bankowe – głównie lokaty i konta oszczędnościowe – są dobrym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie spokój oraz nie posiadających doświadczenia w inwestowaniu na rynkach finansowych. Dodatkowo, praktycznie każdy z nas posiada rachunek osobisty w banku. Dlatego otworzenie lokaty czy konta oszczędnościowego nie powinno stanowić problemu.

Rynek kapitałowy

Alternatywą dla produktów bankowych może być rynek kapitałowy, na którym mamy kilka możliwych sposobów bezpiecznego lokowania oszczędności. Przede wszystkim należy wspomnieć o obligacjach skarbowych, które może nabyć klient detaliczny czyli przeciętny Nowak. Obligacje skarbowe są bezpiecznym instrumentem finansowym, ponieważ są emitowane przez państwo. W przypadku polskich obligacji mamy do wyboru kilka okresów, na jakie możemy nabyć te papiery wartościowe. Obligacje na dwa lata obecnie posiadają oprocentowanie na 2,8%. Obligacje na 3 lata – 3%; a obligacje na 4 lata – 3,5%. Warto dokładnie zapoznać się z umową, gdyż podawane oprocentowanie jest gwarantowane w początkowym okresie. Z biegiem czasu oprocentowanie będzie uzależnione od inflacji. Ogólna zasada inwestowania w obligacje skarbowe, mówi iż najlepiej nabywać je tuż przed cyklem obniżek stóp procentowych. Wtedy – gdy jeszcze stopy procentowe są na wysokim poziomie – oprocentowanie obligacji jest najkorzystniejsze, a wiadomo, że z upływem czasu zyski z nowych obligacji będą coraz mniej atrakcyjne.

Każdy z nas może również zainwestować swoje oszczędności nabywając jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne są formą kolektywnego inwestowania, a zarządzają nimi osoby posiadające odpowiednie widzę i doświadczenie. Do wyboru mamy kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych. Możemy zdecydować się na fundusz akcyjna, który większość swoich środków lokuje w akcjach spółek giełdowych. Nie jest to polecana forma inwestowania w tej chwili, ponieważ na giełdzie panuje zbyt duża niepewność związana z napięciami międzynarodowymi. Oferowane są także fundusze mieszane, które inwestują część środków w akcje spółek, a część w papiery dłużne. Możemy również wybrać fundusz obligacji. W chwili obecne nie jest to polecany rodzaj funduszu, gdyż obligacje skarbowe większości rozwiniętych krajów są rekordowo tanie. Polecanym rodzajem funduszy na dzień dzisiejszy są fundusze pieniężne, które inwestują w depozyty bankowe, bony skarbowe oraz inne krótkoterminowe papiery wartościowe. Są to płynne instrumenty finansowe, posiadające niskie oprocentowanie, jednak gwarantujące największe bezpieczeństwo środków. Zyski z funduszu pieniężnego mogą w tej chwili być porównywalne lub wyższe niż zyski z lokat terminowych oferowanych przez polskie banki.

Podsumowując, każdy z nas ma do wyboru kilka bezpiecznych form oszczędzania, które gwarantują przynajmniej minimalne zyski. Podstawowa decyzja ogranicza się do wyboru pomiędzy produktami bankowymi a rynkiem kapitałowym. Obecnie, najlepszym rozwiązaniem wydają się być lokaty terminowe, konta oszczędnościowe oraz fundusze pieniężne. Gwarantują największe bezpieczeństwo oraz jakikolwiek zysk. Jednak to w co zainwestujemy zależy wyłącznie od nas i naszych osobistych preferencji – duża rolę będzie odgrywać także nasza awersja do ryzyka.

Komentowanie zamknięte do odwołania