Skończyły się środki w programie MdM – czy jest jeszcze szansa na dopłaty do wkładu własnego?

0

Pod koniec stycznia 2017 r. BGK poinformował o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dopłaty z programu Mieszkanie dla Młodych na ten roku. Środki przeznaczone na 2017 r. wyczerpały się, ale można starać się jeszcze o dopłaty na zakup mieszkania w 2018 r – kiedy to program Mieszkanie dla Młodych ma zostać wygaszony. Zamiast MdM ma zacząć funkcjonować nowy program wpierający mieszkalnictwo w Polsce – Mieszkanie+.

Pula środków przeznaczonych na 2017 rok w ramach programu MdM wyczerpała się bardzo szybko – bo już po miesiącu od rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Do wykorzystania jest ciągle pula przeznaczona na 2018 r. Dlatego nie oznacza to, że chętni do skorzystania z dopłat z programu MdM stoją na straconej pozycji.

W tym roku można składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego na 2018 r. Wnioski będą przyjmowane do momentu rozdysponowania połowy środków przypadających na przyszły rok. Limit środków na 2018 r. wynosi 762 mln zł. Przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane po przekroczeniu kwoty 381 mln zł. Na koniec stycznia 2017 r. wykorzystano 175 mln zł przeznaczony na przyszły rok. Jest to 23 proc. limitu na 2018 r. Wychodzi, że do rozdysponowania pozostało jeszcze prawie 590 mln – z czego w tym roku można starać się o dofinansowanie z puli 206 mln zł. W przypadku wyczerpania tych środków, nowe wnioski o dofinansowanie z programu MdM będzie można składać od początku stycznia 2018 r. Wychodzi na to, że mamy jeszcze dwie „tury”, w których możemy starać się o przyznanie środków z MdM.

Dodatkowe finansowanie po narodzinach dziecka

Beneficjenci programu MdM, w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania, w przypadku narodzin trzeciego lub kolejnego dziecka – mogą otrzymać dodatkowe środki z budżetu państwa. To samo dotyczy osób, które przysposobią dziecko. Wsparcie ma charakter spłaty części kredytu beneficjenta programu MdM. Wnioski o dodatkowe wsparcie można składać także po 2018 r. – czyli po dacie wygaśnięcia programu MdM. Dopłata do spłaty kredytu jest jednorazowa.

Co nas czeka?

Po zakończeniu programu MdM ma wystartować Mieszkanie+. Wstępne założenia nowego programu opisywałem tutaj i tu w tym wpisie. Bardzo ciekawą opcją wydaje się być Indywidualne Konto Mieszkaniowe.

Komentowanie zamknięte do odwołania