Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy – już niedługo ruszy program Mieszkanie Plus

0

Wczoraj, na posiedzeniu rządu została przyjęta uchwała dotycząca podstawowych założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego – Mieszkanie Plus. Program ma za zadanie wesprzeć budownictwo społeczne i dać szerszy dostęp Polakom do tanich mieszkań na wynajem. Program wprowadza również możliwość oszczędzania na własne lokum w ramach indywidualnego konta. Na razie szczegółowe rozwiązania znajdują się w fazie ustaleń. Program Mieszkanie Plus ma zacząć funkcjonować od 2018 r., a jego pierwsze efekty – czyli oddanie kluczy lokatorom – ma mieć miejsce w 2019 r.

Program Mieszkanie Plus ma przede wszystkim na celu zwiększenie dostępu do mieszkań tym osobom, których dochody nie pozwalają nabyć lub wynająć mieszkania po cenach komercyjnych. Zakłada się, że Mieszkanie Plus ma zwiększyć liczbę mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców do 2030 r. do średniej europejskiej – czyli do poziomu 435 mieszkań na 1 tys. osób.

Dzięki wsparciu rządowemu na rynku mają pojawić się mieszkania na wynajem o niskim czynszu. Mają zostać obniżone koszty budów mieszkań. Obywatele mają zostać także zachęceni do długoterminowego oszczędzania w celu przejęcia mieszkania na własność. Mieszkanie Plus ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób wykluczonych społecznie, które ze względu na niskie dochody nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania z własnych środków.

Według założeń programu, z czasem osoba wynajmująca tanie mieszkanie będzie mogła nabyć prawa do własności. Przeciętny czynsz mieszkań z programu Mieszkanie Plus ma wynosić od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Czynsz nie bierze pod uwagę kosztów eksploatacji i mediów. Wynajem z opcją wykupu mieszkania powinien kosztować ok. 12 – 24 zł za metr kwadratowy.

Beneficjentami programu Mieszkanie Plus w pierwszej kolejności mają być rodziny wielodzietne oraz rodziny o niskich dochodach. Jednak mieszkanie w ramach programu rządowego będą mogli wynająć wszyscy obywatele.

Instytucją zajmującą się zarządzaniem tanimi mieszkaniami na wynajem ma być Narodowy Operator Mieszkaniowy. Jednak na początku, za nim zostanie utworzony ten organ, funkcję tą ma pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego. Pod zarządzanie operatora mają zostać przekazane grunty publiczne należące m.in. do Skarbu Państwa. W ten sposób rząd chce uzyskać preferencyjne ceny wynajmu takich mieszkań.

Program Mieszkanie Plus wprowadza także instrument finansowy służący do oszczędzania na cele mieszkaniowe – Indywidualne Konto Mieszkaniowe. Na takim koncie można będzie oszczędzać środki, które z czasem będą przeznaczone na zakup, budowę lub remont nieruchomości mieszkalnej. Konta będą prowadzone przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Środki zdeponowane na Indywidualnym Koncie Mieszkaniowym będą zwolnione z podatku dochodowego o zysków kapitałowych. Systematyczne oszczędzanie będzie wynagradzane przez państwo w postaci premii, która ma być uzależniona od takich czynników jak wielkość rodziny.

Program ma być finansowany ze środków wygospodarowanych przez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Źródłem finansowania mają być także środki pochodzące z: budżetu państwa, funduszy unijnych czy też Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pewnej część, do programu mają być zaangażowane środki prywatne pochodzące z funduszy inwestycyjnych zajmujących tego typu przedsięwzięciami.

Do końca 2016 roku powinniśmy znać jeszcze więcej szczegółów programu Mieszkanie Plus.

 

Komentowanie zamknięte do odwołania