Rekordowa sprzedaż obligacji skarbowych w 2017 roku

0

Pomimo wzrostu zainteresowania obligacjami skarbowymi i rekordową sprzedażą w 2017 r., to ciągle ten rodzaj papierów wartościowych pozostaje mało popularną formą inwestowania oszczędności. Według danych Ministerstwa Finansów, tylko nieco ponad 8 tys. osób w ciągu miesiąca w 2017 r. decydowało się na zakup obligacji Skarbu Państwa.

Mimo, że w 2017 roku obligacje skarbowe zostały sprzedane za rekordowe środki w wysokości 6,8 mld zł – to i tak jest to kropla w morzu wszystkich oszczędności Polaków. Wzrost w porównaniu do roku 2016 wyniósł prawie 50 proc. Jednak dla porównania, na depozytach bankowych znajduje się ponad 1,3 bln złotych oszczędności polskich gospodarstw.

Zwiększone zainteresowanie obligacjami skarbowymi wynika ze wzrostu inflacji i malejącej rentowności nowych lokat bankowych. Polacy szukając alternatywy dla depozytów bankowych zdecydowali się, przynajmniej w części, przenieść oszczędności do bezpiecznych obligacji.

Jak pokazują statystyki Ministerstwa Finansów, przeciętnie w ciągu miesiąca w obligacje inwestowało ok. 8300 osób. Średnio jedna osoba wydawała w ciągu miesiąca na obligacje trochę ponad 68 tys. zł. Największy wzrost popytu na obligacje dało się zaobserwować w IV kwartale 2017 r., kiedy to inflacja sięgnęła 2,5 proc. rok do roku. Wtedy też wyemitowane zostały obligacje trzymiesięczne z oprocentowanie 1,5 proc. w skali roku. Na zakupy tych obligacji Polacy przeznaczyli 650 mln zł.

Obligacje o dłuższym terminie wykupu posiadają wyższe oprocentowanie. Obligacje powyżej 2 lat gwarantują zyski ponad stopę inflacji. Właśnie obligacje dwuletnie były najchętniej kupowane w 2017 roku. Jednak w poprzednim roku ich udział w całości zainwestowanych środków w obligacje spadł z 77 proc w 2016 r. do 43 proc. Na popularności z kolei zyskały obligacje cztero- i dziesięcioletnie. Większość obligacji detalicznych jest dystrybuowana przez kanały sprzedażowe PKO BP. W sumie na koniec 2017 r. 94 tys. osób posiadało obligacje skarbowe przeznaczone dla klientów detalicznych.

Komentowanie zamknięte do odwołania