Ranking lokat bankowych – sierpień 2017

1

Lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe są najpopularniejszą formą oszczędzania pieniędzy w Polsce. Jednak przez niskie stopy procentowe, które wpływają na oprocentowanie depozytów, oszczędzający wycofali w ostatnim czasie część swoich środków pieniężnych z lokat i konta oszczędnościowych. Jednak jeśli spojrzymy na to, gdzie Polacy trzymają oszczędności – okaże się, że największe aktywa posiadamy w bankach. Takiego stanu rzeczy można upatrywać w tym, że w naszym kraju panuje nieufność do bardziej ryzykownych sposobów inwestowania. Nie podlega wątpliwości, że to właśnie gwarancja bezpieczeństwa oraz możliwość osiągnięcia minimalnego zysku wpływa na wysoką popularność lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych.

Dlaczego lokując oszczędności w banku możemy spać spokojnie?

Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BFG jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w polskich bankach. W przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności danego banku, następuje proces wypłaty oszczędności. Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe – jak i w walutach obcych. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości 100 000 euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. Jakiś czas temu wprowadzono zmiany w ustawie dotyczącej działalności BFG. Rozszerzono gwarancje bankowe na pewne kategorie oszczędności – o czym więcej można przeczytać tutaj.

Ranking lokat bankowych – sierpień 2017

Na początku każdego miesiąca sprawdzamy aktualne oferty dostępne w banach działających w Polsce. Pod uwagę bierzemy lokaty o stałym oprocentowaniu. W sierpniu 2017 r. przeanalizowaliśmy oferty najwiarygodniejszych banków w Polsce i wybraliśmy najlepsze propozycje. Nasze zestawienie znajdziecie poniżej.

BankLokataOkresOprocentowanieSzczegóły
idea_120x96-minLokata Happy2 miesiące4,00%sprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Witaj3 miesiące4,00%sprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Happy Pro3 miesiące3,00%sprawdź ofertę
Lokata 3%12 miesięcy3,00%sprawdź ofertę
Lokata na Dobry Start3 miesiące3,00%sprawdź ofertę
Lokata Bezkarna3 miesiące3,00%sprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Welcome40 dni3,00%sprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Happy Plus3 miesiące2,50%sprawdź ofertę
Lokata Bezkompromisowa3 miesiące2,50%sprawdź ofertę
e-Lokata na nowe środki5 miesięcy2,40%sprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Fortune6 miesięcy2,40%sprawdź ofertę
Lokata Online Nowe Środki24 miesiące2,30%sprawdź ofertę
toyota-bank-minPlan depozytowy na 160 dni160 dni2,00%sprawdź ofertę
Lokata Stabilna12 miesięcy1,90%sprawdź ofertę
Lokata progresywna12 miesięcy1,70%sprawdź ofertę
idea_120x96-minNest Lokata Nowe Środki6 miesiące1,70%sprawdź ofertę
e-Lokata tradycyjna6 miesięcy1,65%sprawdź ofertę
e-Lokata tradycyjna3 miesiące1,55%sprawdź ofertę

 

Najlepszą lokatą w sierpniu 2017 r. jest oferta od Idea Banku – Lokata Happy. Depozyt gwarantuje oprocentowanie na poziomie 4,00% w skali roku. Bank oferuje prosty sposób założenia lokaty przez Internet. Depozyt jest skierowany wyłącznie do nowych klientów, nie korzystających do tej pory z usług Idea Banku. Minimalna kwota depozytu może wynieść 500 zł, a maksymalna – 10 tys. zł. Lokata jest otwierana na 2 miesiące i nie wymaga równoczesnego założenia konta osobistego w Idea Banku. Wybierając Lokatę Happy możemy także wybrać inny okres umowny – 1 lub 3 miesiące, jednak dla takich okresów oprocentowanie depozytu spada do 3,5 proc. w skali roku. Lokata nie wymaga zakładania konta osobistego w Idea Banku.

Równie dobre oprocentowanie można znaleźć w Nest Bank otwierając Lokatę Witaj. Nest Bank w ramach promocji oferuje nowym klientom Lokatę Witaj oprocentowaną na 4% w skali roku. Termin zapadalności wynosi 3 miesiące. Maksymalnie na lokatę wpłacimy 10 tys. zł, a minimalnie – 1 tys. zł. Jedna osoba może założyć jedną lokatę. Do założenia lokaty wymagane jest otworzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Nest. Konto osobiste i karta debetowa są darmowe. W ofercie Nest Banku pojawiły się nowe oferty lokat, dla starych klientów. Oprocentowanie obowiązuje dla nowych środków – czyli nadwyżki nad oszczędnościami, które do tej pory znajdowały się na rachunkach w Nest. Można wybrać pomiędzy lokatami na 3 i 6 miesięcy z oprocentowaniem 2,6% – do 2 mln zł.

Idea Bank wprowadził do swojej oferty nową lokatę – Happy Pro. Depozyt posiada oprocentowanie wynoszące 3% w skali roku. Lokata jest otwierana na okres 3 miesięcy. Na lokatę minimalnie można wpłacić 500 zł. Maksymalny depozyt może wynieść 25 tys. zł. Kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec okresu umownego. Lokata nie wymaga równoczesnego otworzenia konta bankowego.

Deutsche Bank postanowił sięgnąć po oszczędności Polaków i zaoferował lokatę na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali roku. Lokata jest oferowana w pakiecie z rachunkiem osobistym dbNET Premium i kontem oszczędnościowym na 2,55%. Maksymalny depozyt może wynieść nawet 100 tys. zł. Minimalnie wpłacimy 20 tys. zł. Jedna osoba może założyć co najwyżej 5 lokat – jednak na łączną kwotę nie większą niż 100 tys. zł. Z promocyjnej oferty można skorzystać w ciągu 30 dni od założenia rachunku dbNET Premium.

Nowością na rynku jest lokata oferowana przez Eurobank we współpracy z Expanderem. Lokata na Dobry Start posiada oprocentowanie 3% w skali roku. Jest zakładana na okres 3 miesięcy. Minimalny depozyt musi wynieść 10 tys. zł. Maksymalnie na lokatę wpłacimy 25 tys. zł. Z oferty nie mogą skorzystać obecni klienci Eurobanku posiadający konto osobiste oraz byli klienci, którzy posiadali rachunek w tym banku przez ostatnie 12 miesięcy.

Bardzo atrakcyjną propozycją jest lokata BGŻ Optima z oprocentowaniem na poziomie 3,00%. Jest to o tyle dobra oferta, ponieważ pozwala na wypłacenie oszczędności przed czasem bez straty odsetek. Umożliwia także na zdeponowanie do 20 tys. zł. Lokata jest zakładana na okres 3 miesięcy. Najłatwiej to zrobić przez Internet. Otwierając lokatę, zakładamy jednocześnie Indywidualne Konto BGŻOptima. Jest ono darmowe w korzystaniu. Oferta jest przeznaczana dla nowych klientów, którzy nie posiadali konta w BGŻ Optima przez ostatnie 12 miesięcy.

Lokata WELCOME od Lion’s Banku posiada oprocentowanie stałe wynoszące 2,75% w skali roku na 40 dni dla kwot od 100 000 zł do 350 000. Oprocentowanie rośnie do 3,00% w skali roku przy kwocie powyżej 350 tys. zł. Maksymalnie na lokatę wpłacimy 600 tys. zł. Z lokaty mogą skorzystać tylko nowi klienci banku.

Równie dobrą ofertą od Idea Banku jest Lokata Happy Plus z oprocentowaniem 2,50% w skali roku. Jest to praktycznie ta sama oferta co w przypadku Lokaty Happy, z tą różnicą, że zostaje obniżone oprocentowanie kosztem możliwości założenia depozytu na wyższą kwotą. Lokatę Happy Plus założymy najwygodniej przez Internet bez zbędnych formalności. Oferta jest skierowana do nowych klientów. Minimalny depozyt może wynieść 10 tys. zł, a maksymalny 100 tys. zł. Lokata jest otwierana na okres 3 miesięcy. Nie wymagane jest otwieranie konta osobistego w Idea Banku.

Depozyt z dobrym oprocentowaniem oferuje Getin Bank na e-Lokacie na Nowe Środki. Oprocentowanie w tym przypadku wynosi 2,40% w skali roku, a termin zapadalności to 5 miesięcy. Na lokatę można wpłacić tylko nowe środki, które są definiowane jako “nadwyżka ponad stan salda na wszystkich kontach i depozytach w Getin Banku na koniec dnia 30.09.2016 r.” Minimalna kwota depozytu to 500 zł. Maksymalnie na lokatę wpłacimy 200 tys. zł. Zakładając lokatę nie trzeba otwierać rachunku osobistego w Getin Banku. Oferta jest skierowana zarówno do starych jak i nowych klientów.

Oprocentowanie Lokaty Fortune może wynieść maks. 2,40% w skali roku, jeśli depozyt zostanie założony na 6 lub 12 miesięcy. Oprocentowanie obowiązuje pod warunkiem zapewnienia przez klienta na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym w Lion’s Banku środków w wysokości 10% kwoty wymaganego depozytu. Minimalna kwota lokaty to 100 tys. zł. Maksymalnie na lokatę wpłacimy 1 mln zł.

Ciekawą ofertą jest lokata od Santander Banku. Jest to depozyt dla osób, które chcą oszczędzać długoterminowo. Depozyt jest otwierany na okres 24 miesięcy. Oprocentowanie, jakie jest oferowane na lokacie, wynosi 2,30% w skali roku. Kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec okresu lokaty. Na lokacie możemy zdeponować od 1 tys. zł do 250 tys. zł. Lokata może zostać automatycznie odnowiona.

Toyota Bank w zeszłym roku wprowadził do swojej oferty nową lokatę – Plan depozytowy na 160 dni. Depozyt jest oprocentowany na 2,00% w skali roku. Lokata zakładana jest na nieco ponad 5 miesiące (160 dni). Minimalny depozyt musi wynieść 3 tys. zł. Maksymalnie zdeponujemy 13 tys. zł. Jedna osoba może założyć do 10 lokat – co łącznie może dać 130 tys. zł na depozycie z oprocentowaniem 2,00%. Za nim jednak założymy lokatę, musimy otworzyć konto osobiste w Toyota Banku. Z oferty można skorzystać tylko przez system bankowości elektronicznej.

Jeśli chodzi o propozycje lokat długoterminowych, na rynku wyróżnia się oferta Santander Banku – Lokata Stabilna. Bank oferuje lokatę na 12 miesięcy. Oprocentowanie w tym przypadku wynosi – 1,90% w skali roku. Minimalny depozyt wynosi 5 tys. zł. Lokatę otworzymy tylko przez Internet. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

Getin Bank oferuje także lokatę progresywną na 12 miesięcy. Lokata posiada oprocentowanie progresywne, które po uśrednieniu wynosi 1,70% w skali roku. Minimalny depozyt może wynieść 500 zł. Lokata jest odnawialna, a kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec okresu umownego.

Nest Bank oferuje niezłą lokatę na okres 6 miesięcy. Oprocentowanie depozyty to 1,70% w skali roku. Na lokatę można wpłacić do 2 mln zł. Minimalnie możemy zdeponować na lokacie 1 tys. zł. Jedna osoba może założyć nieograniczoną liczbę lokat. Kapitalizacja odsetek jest jednorazowa i odbywa się po upłynięciu zapadalności lokaty. Na lokatę można wpłacić tylko nowe środki.

Kolejną propozycją od Getin Banku jest e-Lokata Tradycyjna. W tym przypadku termin zapadalności może wynosić 3 lub 6 miesięcy. Oprocentowanie dla depozytu półrocznego wynosi 1,65% w skali roku, a dla lokaty 3-miesięcznej – 1,55% w skali roku. Minimalny depozyt może wynieść 500 zł. Lokata jest odnawialna – o czym warto pamiętać. Kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec okresu umownego.

Najlepsze oferty kont oszczędnościowych – sierpień 2017

Szukając bezpiecznych sposobów na oszczędzanie, warto przyjrzeć się także aktualnym ofertom rachunków oszczędnościowych. Konto oszczędnościowe to nieco bardziej elastyczna forma oszczędzania niż lokata. Umożliwia otrzymywanie odsetek od zdeponowanego kapitału, ale jednocześnie pozwala na wypłatę oszczędności w dowolnym momencie – bez utraty kwoty odsetkowej. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą oszczędzać, ale nie są w stanie określić, kiedy środki będą im potrzebne.

BankNazwa kontaOprocentowanieInformacjeSzczegóły
Konto Oszczędnościowe3,00%– wymagane założenie rachunku osobistego
– maksymalny depozyt dla oprocentowania 3,00% może wynieść 50 tys. zł
– oprocentowanie jest gwarantowane przez 3 miesiące
Sprawdź ofertę
Konto Oszczędnościowe dbNET Premium2,55%– oprocentowanie obowiązuje dla posiadaczy Konta dbNET Premium
– maksymalny depozyt dla oprocentowania 2,55% może wynieść nawet 100 tys. zł
– oprocentowanie jest gwarantowane przez 4 miesiące
Sprawdź ofertę
Konto Oszczędnościowe PROFIT2,50%– oprocentowanie obowiązuje dla posiadaczy Konta 360° (standardowe oprocentowanie to 2,3%)
– maksymalny depozyt dla oprocentowania 2,5% może wynieść nawet 100 tys. zł
Sprawdź ofertę
Konto Lokacyjne2,50%– promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące od założenia
– oprocentowanie 2,5% do maks. 100 tys. zł
Sprawdź ofertę
Konto Oszczędnościowe w Getin Bank2,50%– dla środków do 100 tys. zł
– oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące
Sprawdź ofertę
Konto Nest Rodzinne Oszczędności2,23%*– oprocentowanie zmienne, uzależnione od WIBOR 3M + marżą 0,5 proc.
– możliwość zdobycia premii w zależności od ilości dzieci
– nawet 7% premii w drugim roku oszczędzania
Sprawdź ofertę
Konto Wymarzony Cel2,20%– do kwoty 100 tys. zł
– jeśli w poprzednim miesiącu Konto zostało zasilone kwotą co najmniej 1 zł
– oprocentowanie obowiązuje do 30.09.17
Sprawdź ofertę
Konto oszczędnościowe2,20%– oprocentowanie obowiązuje do 150 000 zł
– darmowe przelewy na Rachunek Powiązany oraz rachunki prowadzone w ramach konta BGŻ Optima
Sprawdź ofertę
Lion’s Excellence2,15%– Podwyższone oprocentowanie środków na Koncie przy wykonaniu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 3000,00 zł
– 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
Sprawdź ofertę
ing-100x80-minKonto oszczędnościowe2,00%– oprocentowanie promocyjne obowiązuje do kwoty 100 000 zł
– gwarancja niezmienności oprocentowania przez 4 miesiące
Sprawdź ofertę
Konto oszczędnościowe2,00%– promocyjne oprocentowanie dla środków od 50 tys. zł
– konto oszczędnościowe można otworzyć tylko w pakiecie z kontem osobistym
Sprawdź ofertę
Konto Superoszczędnościowe1,50%– promocyjne oprocentowanie dla środków o wartości do 20 tys. zł
– pierwsza wypłata gotówki w miesiącu z konta jest bezpłatna
Sprawdź ofertę

 

W naszym rankingu za sierpień 2017 r. pojawiła się nowa oferta od Deutsche Banku. Ten niemiecki bank oferuje obecnie konto oszczędnościowe na 2,55% w skali roku. Wszystko to w pakiecie z kontem osobistym dbNET Premium oraz z lokatą na 3%. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do depozytu w wysokości 100 tys. zł. Na 2,55% możemy liczyć przez 4 miesiące od otworzenia rachunku.

Jedną z najlepszych ofert jest konto oszczędnościowe oferowane przez Millennium Bank. Promocja obejmuje nowe środki wpłacone na ROR. Jeśli jesteśmy posiadaczami Konta 360°, to możemy liczyć na 2,5% w skali roku (bez Konta 360° oprocentowanie wynosi 2,3%). Oprocentowanie obowiązuje do 100 tys. zł – powyżej tej kwoty spada do 1,9%. Promocyjne warunki są gwarantowane przez 3 miesiące. Kapitalizacja odsetek następuje co miesiąc.

Dobre konto oszczędnościowe oferuje również Alior Bank. Na rachunku oszczędnościowym w tym banku, możemy liczyć na 2,50% w skali roku. Oferta jest przeznaczona dla nowych klientów. Wpłaty i wypłaty na rachunek są darmowe. Prowadzenie konta także jest bezpłatne. Raz w miesiącu możemy przelać oszczędności na inny rachunek – bez utraty odsetek. Oprocentowanie obowiązuje do kwoty 100 tys. zł przez okres 4 miesięcy od założenia Konta Lokacyjnego.

Getin Bank jakiś czas temu wystartował z nową ofertą konta oszczędnościowego. Jeśli otworzymy rachunek oszczędnościowy oraz konto osobiste, będziemy mieli zapewnione 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Maksymalny depozyt może wynieść 100 tys. zł.

W naszym rankingu polecamy również konto oszczędnościowe od Idea Banku. Konto Zośka Pro posiada promocyjne oprocentowanie wynoszące 2,25% w skali roku. Otwierając Konto Zośka, zakładamy także rachunek osobisty Konto Idealne. Oba produkty są darmowe i nie poniesiemy dodatkowych opłat. Promocyjne oprocentowanie 2,25% dotyczy jedynie środków do kwoty 110% ostatniego średniomiesięcznego salda z poprzedniego miesiąca. Jeśli wpłacimy na Konto Idealne 5 tys. zł, to na konto oszczędnościowe będziemy musieli wpłacić 500 zł – dla takiej kwoty będzie obowiązywać 2,25% w skali roku. Maksymalnie na Konto Idealne można wpłacić 100 tys. zł. Oznacza to, że środki do maksymalnej wartości 10 tys. zł będą oprocentowane na 2,25% w skali roku na koncie oszczędnościowym. Standardowe oprocentowanie wynosi 1,50% w skali roku.

Dobrym wyborem, jeśli chodzi o konta oszczędnościowe jest rachunek BGŻ Optima. Oprocentowanie 2,2% w skali roku obowiązuje do 150 000 zł. Konto oszczędnościowe całkowicie bezpłatne, również jeśli chodzi o przelewy na inne konta. Kapitalizacja odsetek odbywa się raz w miesiącu.

Dla zamożnych klientów, posiadających więcej środków, niezłą propozycją będzie Konto Excellence w Lion’s Bank. Oprocentowanie maks. na rachunku wynosi 2,15 proc. w skali roku. Taka stawka obowiązuje przy spełnieniu warunku wydania w transakcjach bezgotówkowych kartą kwoty min. 3 tys. zł lub zapewnieniu wpływów na konto na min. 12 tys. zł. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Podobnie jak za realizację zleceń stałych przez internet. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc.

Atrakcyjne oprocentowanie, jak na konta oszczędnościowe – posiada rachunek od ING Banku Śląskiego. Rachunek jest oprocentowany na 2% w skali roku. Oprocentowanie jest gwarantowane przez 4 miesiące. Otwarcie i prowadzenie konta jest darmowe. Pierwsza wypłata środków na rachunek w innym banku jest bezpłatna. Oprocentowanie obowiązuje do salda 100 tys. zł.

Podobne oprocentowanie na swoim rachunku oferuje Toyota Bank. Oprocentowanie 2% w skali roku obowiązuje do salda 50 tys. zł. Rachunek jest otwierany razem z kontem osobistym.

Pozostałe oferty posiadają oprocentowanie niższe niż 2 proc. w skali roku

Całościowe rankingi lokat bankowych

Poniżej prezentujemy pełne zestawienia najlepszych ofert lokat bankowych. Analizie poddaliśmy propozycje 20 banków działających na naszym rynku. Braliśmy pod uwagę lokaty o różnych terminach zapadalności. Informacje czerpaliśmy z oficjalnych stron internetowych banków. Dane były aktualizowane 01 sierpnia 2017 r.

Metodologia rankingu - jak oceniamy oferty banków?

Podczas analizy poszczególnych ofert lokat bankowych poddajemy ocenie ich najważniejsze parametry, do których zaliczamy:

  • wysokość oprocentowania nominalnego,
  • termin zapadalności depozytów,
  • możliwość założenia depozytu przez Internet,
  • opłaty za otworzenie i prowadzenie lokaty,
  • rodzaj kapitalizacji odsetek
  • minimalna i maksymalna wymagana kwota depozytu,
  • konieczność założenia konta osobistego.

Kompleksowy ranking ofert – lokaty do 3 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Idea BankLokata Happy2 miesiące4,00%
Nest BankLokata Witaj3 miesiące4,00%
BGŻ OptimaLokata Bezkarna3 miesiące3,00%
Idea BankLokata Happy Pro3 miesiące3,00%
Lion’s BankLokata Welcome40 dni3,00%
Idea BankLokata Happy Plus3 miesiące2,50%
BGŻ OptimaLokata Bezkompromisowa3 miesiące2,50%
neoBankenergoLokata 3M Plus1 miesiąc2,40%
Idea BankLokata Cloud3 miesiące2,40%
Millennium BankLokata Mobilna3 miesiące2,25%
Raiffeisen PolbankLokata mobilna3 miesiące2,00%
Idea BankLokata mobilna3 miesiące1,80%

 

Kompleksowy ranking ofert – lokaty od 4 do 6 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Nest BankLokata na nowe środki6 miesięcy2,60%
Bank Zachodni WBKLokata mobilna4 miesiące2,50%
Getin Banke-lokata na nowe środki II5 miesięcy2,40%
Idea BankLokata Cloud6 miesięcy2,40%
Idea BankLokata Skarbonka PLUS5 miesięcy2,25%
Noble BankLokata na nowe środki6 miesięcy2,20%
BOŚ BankEKOlokata Wysoko Procentująca6 miesięcy2,05%
Toyota BankPlan depozytowy na 160 dni4 miesięcy2,00%
Idea BankLokata na nowe środki4 miesiące2,00%
Toyota BankDepozyt Plus6 miesięcy1,80%
Plus BankLokata internetowa6 miesięcy1,70%
Toyota BankLokata standardowa6 miesięcy1,70%
Getin Banke-Lokata tradycyjna6 miesięcy1,65%

 

Kompleksowy ranking ofert – lokaty od 7 do 11 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
BOŚ BankEKOlokata Wysoko Procentująca9 miesięcy2,05%
Lion’s BankLokata Profitable PLUS7 miesięcy2,00%
Toyota BankLokata Standardowa10 miesięcy1,95%
Idea BankLokata nr 110 miesięcy1,80%
Plus BankLokata Standardowa przez Plusbank2410 miesięcy1,75%
Idea BankLokata Fair Play9 miesięcy1,75%
Nest BankNest Lokata9 miesięcy1,70%
Volkswagen Bank PolskaLokata Plus9 miesięcy1,60%
mBankLokata na nowe środki9 miesięcy1,50%
Santander BankLokata Zysk+9 miesięcy1,40%
Raiffeisen PolbankStandardowa Lokata Terminowa9 miesięcy1,30%
EurobankLokata terminowa9 miesięcy1,25%

 

Kompleksowy ranking ofert – lokaty od 12 miesięcy i powyżej

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Deutsche BankLokata 3%12 miesięcy3,00%
Santander Consumer BankLokata Online Nowe Środki24 miesięcy2,30%
Toyota BankDepozyt Plus12 miesięcy2,30%
Santander Consumer BankLokata Stabilna24 miesięcy1,90%
EurobankLokata terminowa24 miesiące1,85%
Bank MillenniumLokata Horyzont Zysku15 miesięcy1,80%
Plus BankLokata internetowa12 miesięcy1,75%
Nest BankNest Lokata24 miesiące1,70%
Getin BankLokata progresywna12 miesięcy1,60%
Peako SAe-lok@ta12 miesięcy1,60%
BOŚ BankEKOlokata z Bonusem12 miesięcy1,60%
PKO BPLokata z iKO24 miesięcy1,20%
T-Mobile UBLokata Standardowa12 miesiące1,10%
ING Bank ŚląskiLokata terminowa24 miesiące1,10%

 

Średnie oprocentowanie lokat

Przez ostatnie kilka lat, oprocentowanie lokat znacząco spadło, co miało związek z cyklem obniżek stóp procentowych w Polsce. Pomimo tego, w ostatnim okresie najlepsze oferty banków zapewniały oprocentowanie w granicach 3-4 proc. w skali roku.

Poniższy wykres przedstawia jak kształtowało się przeciętne oprocentowanie lokat w ostatnich 13 latach. Najwyższe oprocentowanie było oferowane na lokatach krótkoterminowych – jednomiesięcznych lub 3- i 6-miesięcznych.

Ważną kwestią pozostaje poziom inflacji, stopy rynkowe oraz główna stopa referencyjna NBP.

 

Analizując powyższy wykres i porównując obecny poziom inflacji (1,7 proc. rdr – flash GUS za lipiec 2017 r.) i stopy procentowe (1,5 proc. – stan z 08.17 r.) widać, że od początku 2017 r. weszliśmy w okres ujemnych stóp procentowych w ujęciu realnym. Jeszcze do niedawna, zakładając najlepsze lokaty realnie mogliśmy zyskiwać 3-4 proc w skali roku. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się dalszego odbicia inflacji. Wszystko za sprawą rosnącej konsumpcji; niskiej bazy w minionych okresach, od której będzie liczona inflacja w przyszłych miesiącach oraz rosnącej presji inflacyjnej (wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost ceny warzyw i owoców, wzrost opłat za media). Dodatkowym bodźcem może być znaczący wzrost inwestycji. Wciąż jednak poziom inflacji nie przekracza wysokości oprocentowania najlepszych lokat – czyli okolic 3-4 proc. w skali roku. Warto także “zerkać” na inflację bazową, która wyłącza ceny podstawowy dóbr konsumpcyjnych. Inflacja bazowa jest publikowana przez NBP.

Wydaje się, że 2016 rok był ostatnim dobrym momentem na ulokowanie swoich oszczędności na lokatach terminowych. W tej chwili widać zmianę kierunku, w którym płyną oszczędności. Osoby posiadające większy kapitał, nabywają nieruchomości za gotówkę. Mniejsi “ciułacze” zwracają wzrok w kierunku rynków kapitałowych – wybierając fundusze inwestycyjne lub inwestycje w akcje. Podwyższenie oprocentowania lokat może nastąpić, jeżeli znacząco wzrośnie inflacja. Wtedy będziemy mogli spodziewać się podwyżek stóp procentowych, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost rentowności depozytów. Wyższe odczyty inflacji pojawiły się w I połowie 2017 r. i wahają się w granicach 1-2 proc. Według projekcji NBP, inflacja powinna ustabilizować się na tym poziomie. Jednak wciąż nie uaktywniły się procesy proinflacyjne napędzające wzrost cen dóbr i usług w gospodarce (inwestycje, presja na wzrost płac, wzrost cen żywności). Pierwszych podwyżek powinniśmy spodziewać się w 2018 r. – chociaż w ostatnim czasie dochodzą głosy, że może to nastąpić dopiero w 2019 r.

Jak wybrać najlepszą lokatę bankową?

banki-minWybór lokaty bankowej powinien zależeć od kilku kwestii. Aby wybrać najlepszą ofertę trzeba przeanalizować ją pod kątem parametrów wpływających na rentowność i ogólną atrakcyjność.

Oprocentowanie

Najważniejszym czynnikiem, od którego powinno się uzależnić wybór lokaty jest oprocentowanie depozytu. Oprocentowanie decyduje o tym, jakie zyski przyniesie dana lokata. Oprocentowanie może być stałe, zmienne lub progresywne. Najczęściej jednak na rynku spotyka się z lokaty ze stałym oprocentowaniem. Jest to najpewniejsze rozwiązanie, ponieważ osoba zakładająca taki depozyt może z góry określić ile wyniosą odsetki. Oprocentowanie zmienne jest uzależnione od czynników rynkowych – w zależności od banku – może to być inflacja, stawki WIBOR lub WIBID. Oprocentowanie progresywne rośnie o stałą wartość w raz z upływem czasu, dlatego aby określić ile dokładnie zarobimy należy je uśrednić.

Okres lokaty

Termin zapadalności także ma wpływ na wybór oferty lokaty. Decyduje o tym jakie odsetki otrzymamy z lokaty (im dłuży termin zapadalności, tym wyższe odsetki). Termin zapadalności jest również ważny z perspektywy płynności oszczędności. Należy pamiętać, że zakładając lokatę, w trakcie jej trwania nie można wycofać oszczędności, chyba że pod warunkiem utraty odsetek. Na polskim rynku dominują lokaty krótkoterminowe – przeważnie od 3 do 6 miesięcy.

Kapitalizacja odsetek

Innym aspektem związanym z terminem zapadalności jest rodzaj kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja decyduje o tym, jak często będą dopisywane odsetki do rachunku lokaty. Częstsza kapitalizacja oznacza wyższą kwotę odsetkową. Warto mieć to na uwadze i nie analizować wyłącznie wysokości oprocentowania.

Wartość lokowanych środków

Kwota depozytu to kolejna rzecz, którą warto sprawdzić w kontekście wyboru lokaty. Od wyższego depozytu uzyskamy większą kwotę odsetkową. M.in. dlatego banki ograniczają kwoty depozytu np. oferują lokaty z maksymalnym depozytem wynoszącym 10 tys. zł. Przeważnie na lokatę można wpłacić minimalnie 500 lub 1 tys. zł.

Oferty promocyjne

W ostatnim czasie banki zaczęły oferować tzw. lokaty promocyjne. Takie lokaty oferowane są osobom, które nie posiadają żadnego produktu w danym banku. Ma to na celu przyciągnięcie nowych klientów. Banki stawiają również inne warunki np. konieczność założenia konta osobistego lub co więcej aktywne korzystanie z karty debetowej oferowanej w ramach konta.