Aktualny ranking lokat bankowych – najlepsze oferty

2

Lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe to produkty finansowe, które są chętnie wybierane w naszym kraju, jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania. Przez niskie stopy procentowe, które wpływają na oprocentowanie depozytów, w ostatnim czasie oszczędzający rezygnują z depozytów terminowych na rzecz innych form oszczędzania. Jeśli spojrzymy, gdzie Polacy trzymają oszczędności – to okaże się, że największe aktywa wciąż posiadamy w bankach. Takiego stanu rzeczy można upatrywać w tym, że wśród Polaków panuje nieufność do bardziej ryzykownych sposobów inwestowania. To właśnie gwarancja bezpieczeństwa oraz możliwość osiągnięcia minimalnego zysku wpływa na wysoką popularność lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych.

Dlaczego lokując oszczędności w banku możemy spać spokojnie?

Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BFG jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w polskich bankach. W przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności danego banku, następuje proces wypłaty oszczędności. Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe – jak i w walutach obcych. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości 100 000 euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. Jakiś czas temu wprowadzono zmiany w ustawie dotyczącej działalności BFG. Rozszerzono gwarancje bankowe na pewne kategorie oszczędności – o czym więcej można przeczytać tutaj.

Jak oszczędzają i inwestują Polacy – sytuacja na rynku bankowym i perspektywy gospodarcze

Aktywa finansowe posiada blisko 91 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Najczęstszym sposobem gromadzenia środków finansowych są depozyty bankowe. Łącznie, 85 proc. gospodarstw domowych w Polsce posiadało depozyt w banku. Przeciętne kwota ulokowana w banku na depozyt przez polskie gospodarstwo wynosi ok. 12 tys. zł. O wiele rzadziej swoje oszczędności lokujemy w funduszach inwestycyjnych – ok. 4 proc. gospodarstw domowych.

Pod koniec września 2018 r. wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wyniosła 1 421 mld zł (dane analizy.pl). Wzrost oszczędności rok do roku wyniósł blisko 10%.

Najwięcej oszczędności Polacy trzymają na depozytach bankowych i w gotówce. W sumie, ok. 60% wszystkich oszczędności stanowią właśnie te aktywa.

Przy bieżącej stopie inflacji, większość lokat bankowych w ujęciu realnym przynosi straty (zyski realne gwarantują jedynie najlepsze oferty promocyjne). Z tego powodu widać tendencję do rezygnowania z oprocentowanych depozytów bankowych.

Granicznym poziomem oprocentowania – przy założeniu, że inflacja wynosi ok. 2% w ujęciu rok do rokuzyski w ujęciu realnym zapewnia oprocentowanie wynoszące ok. 2,50% brutto w skali roku (należy jeszcze uwzględnić podatek Belki wynoszący 19%). Ostatni odczyt inflacji za listopad ’19 wyniósł 2,6% rok do roku…

Średnie oprocentowanie lokat wynosiło w styczniu 2018 r. 1,58% (dane NBP). W największych bankach oprocentowanie jest dużo niższe niż w pozostałych – co widać w poniższej tabeli.

Najlepsze oprocentowanie można znaleźć w promocyjnych ofertach. Najczęściej, aby móc skorzystać z takiej oferty należy być nowym klientem. Dodatkowo banki wymagają np. założenia konta osobistego. Wtedy oprocentowanie takich depozytów waha się w graniach 3-4% w skali roku. Warto zaznaczyć, że większość tych lokat jest oferowana na okres krótszy niż rok.

Lokaty oferowanie nie na promocyjnych warunkach – czyli oferty bez konieczności spełniania dodatkowych warunków – oferują maks. oprocentowanie w granicach 3 proc.

W tym przypadku można dostrzec, że większość najlepiej oprocentowanych lokat, to także depozyty o krótkim terminie zapadalności.

Co ciekawe, rosną środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w gotówce. Z powodu niezadowalającego oprocentowania Polacy przenoszą oszczędności na nieoprocentowane rachunki bieżące. Warto zawrócić uwagę, że rachunek bieżący jest jeszcze mniej opłacalny niż oprocentowana lokata.

Osoby posiadające większe oszczędności nabywają nieruchomości za gotówkę – najczęściej mieszkania na wynajem.

Jeśli chcemy założyć lokatę, to najlepszym rozwiązaniem będzie założenie lokaty promocyjnej, z oprocentowaniem w graniach 4% lub lokaty długoterminowej, której oprocentowanie przekracza 2,5%.

Jeśli jednak chcemy wycofać pieniądze z lokaty bankowej i zainwestować je, tak aby przyniosły większe zyski niż zwykły depozyt terminowy – to rozwiązaniem może być ulokowanie oszczędności w bezpiecznym funduszu inwestycyjnym – np. pieniężnym.

Jeszcze jednym produktem finansowym, spośród tych bezpiecznych, który może zagwarantować realne zyski są obligacje skarbu państwa. Gwarantują oprocentowanie powyżej inflacji, ale wiążą się z dłuższym zamrożeniem kapitału.W ostatnim czasie było widać, znaczący wzrost zainteresowania obligacjami wśród oszczędzających.

Pod tym względem, według danych Ministerstwa Finansów, rok 2017 był rekordowy. Duży wpływ na taki stan, miała rosnąca inflacja. Obligacje skarbowe o dłuższym wykupie posiadają oprocentowanie uzależnione od wysokości inflacji.

Oprócz inflacji, ważną kwestią dla oszczędzających jest zależność między wzrostem cen dóbr i usług a stopami na rynku międzybankowym oraz główną stopą referencyjną NBP.

Analizując obecny poziom inflacji (2,6 proc. rdr – dane GUS za listopad 2019 r.) porównując ze stopami procentowymi (1,5 proc. – stan z 12.19 r.) widać, że inflacja znajduje się powyżej głównej stopy referencyjnej NBP.

 

W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się wzrostu inflacji do 3% rok do roku. Inflacja ustabilizowała się na dotychczasowym poziomie i powinna utrzymać się w tych okolicach przez dłuższy czas. Warto także “zerkać” na inflację bazową, która wyłącza najbardziej zmienne ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych. Inflacja bazowa jest publikowana przez NBP. W ostatnim czasie nastąpił wzrost również tego wskaźnika.

 

Wydaje się, że 2016 rok był ostatnim dobrym momentem na ulokowanie swoich oszczędności na lokatach terminowych. W tej chwili można zaobserwować zmianę kierunku, w którym płyną oszczędności. Osoby posiadające większy kapitał, nabywają nieruchomości za gotówkę. Mniejsi “ciułacze” zwracają wzrok w kierunku rynków kapitałowych – wybierając fundusze inwestycyjne lub inwestycje w obligacje.

Wzrost oprocentowania lokat może nastąpić, jeżeli paradoksalnie znacząco wzrośnie inflacja. Wtedy będziemy mogli spodziewać się podwyżek stóp procentowych, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost rentowności depozytów. Wyższe odczyty inflacji pojawiły się w I połowie 2017 r. jednak są niewystarczające. Obecnie inflacja liczona rok do roku znajduje się w okolicach 2% i prawdopodobnie pozostanie na tym poziomie przez dłuższy czas.  Potwierdza to także projekcji NBP. Pomimo wzrostu PKB i wynagrodzeń, co zaskakujące, wciąż nie uaktywniły się procesy proinflacyjne napędzające wzrost cen dóbr i usług w gospodarce.

RPP może zdecydować się na podwyższenie stóp procentowych, jeśli inflacja wzrośnie powyżej 3% i będzie utrzymywała na tym poziomie przez dłuższy okres. Najwcześniej podwyżek powinniśmy spodziewać się w 2019 roku. Chociaż i to jest wątpliwe. Sam prezes NBP, który ma decydujący głos w RPP podchodzi bardziej gołębio i przewiduje, że podwyżka stóp może nastąpić dopiero w 2020 r. Na razie scenariusz bazowy zakłada pierwszą podwyżkę w III – IV kwartale 2019 roku – choć staje się to coraz mnie prawdopodobne.

Ranking lokat bankowych – najlepsze oferty

Na początku każdego miesiąca sprawdzamy aktualne oferty dostępne w banach działających w Polsce. Pod uwagę bierzemy lokaty o stałym oprocentowaniu. Od początku roku analizujemy oferty najwiarygodniejszych banków w Polsce i wybraliśmy najlepsze propozycje. Większość ofert to lokaty promocyjne. Należy też zwrócić uwagę, że lepsze oprocentowanie znajdziemy w mniejszych bankach, a nie wśród największych graczy na rynku. Nasze zestawienie znajdziecie poniżej.

BankLokataOkresOprocentowanieSzczegóły
idea_120x96-minLokata Witaj6 miesięcy4,00%sprawdź ofertę
Lokata dla nowych klientów3 miesiące3,50%sprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Happy PRO3 miesiące3,10%sprawdź ofertę
Lokata w Inbanku24 miesięcy2,90%sprawdź ofertę
e-Lokata na nowe środki3 miesiące2,10%sprawdź ofertę

 

Najlepsze oferty kont oszczędnościowych

Szukając bezpiecznych sposobów na oszczędzanie, warto przyjrzeć się także aktualnym ofertom rachunków oszczędnościowych. Konto oszczędnościowe to nieco bardziej elastyczna forma oszczędzania niż lokata. Umożliwia otrzymywanie odsetek od zdeponowanego kapitału, ale jednocześnie pozwala na wypłatę oszczędności w dowolnym momencie – bez utraty kwoty odsetkowej. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą oszczędzać, ale nie są w stanie określić, kiedy środki będą im potrzebne.

BankNazwa kontaOprocentowanieInformacjeSzczegóły
Konto Oszczędnościowe w Getin Bank3,00%– dla środków do 200 tys. zł
– oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące
– dla posiadaczy kont osobistych
Sprawdź ofertę
Konto Jakże Osobiste3,00%– wymagane otworzenie Konta Jakże Osobistego
– maksymalny depozyt może wynieść 20 tys. zł
– oprocentowanie obowiązuje do 30 czerwca
Sprawdź ofertę
Konto Oszczędnościowe3,00%– wymagane założenie rachunku osobistego
– maksymalny depozyt dla oprocentowania 3,00% może wynieść 50 tys. zł
– oprocentowanie jest gwarantowane przez 3 miesiące
Sprawdź ofertę
Konto Oszczędnościowe PROFIT2,70%– oprocentowanie obowiązuje dla posiadaczy Konta 360°
– maksymalny depozyt dla oprocentowania 2,7% może wynieść nawet 200 tys. zł
Sprawdź ofertę

 

Najlepsze konto oszczędnościowe jest oferowane przez Getin Bank. Promocyjne oprocentowanie wynosi 3,0% w skali roku. Oprocentowanie obowiązuje do kwoty 200 tys. zł – przez 3 miesiące od założenia. Konto mogą założyć posiadacze rachunku osobistego.

T-Mobile Usługi Bankowe powstał z mariażu niemieckiego telekomu i Alior Banku. T-Mobile UB posiada całką niezłą ofertę dla osób szukających tanich usług finansowych w podstawowym wymiarze. W ofercie T-Mobile razem z kontem osobistym możemy otworzyć także konto oszczędnościowy. Rachunek gwarantuje oprocentowanie w wysokości 3% przez okres 3 miesięcy od założenia konta. Oprocentowanie obowiązuje do kwoty 50 tys. zł. Oferta jest skierowana do nowych klientów.

Dobre konto oszczędnościowe oferuje również Alior Bank. Na rachunku oszczędnościowym w tym banku, możemy liczyć na 3,00% w skali roku. Oferta jest przeznaczona dla nowych klientów. Wpłaty i wypłaty na rachunek są darmowe. Prowadzenie konta także jest bezpłatne. Raz w miesiącu możemy przelać oszczędności na inny rachunek – bez utraty odsetek. Oprocentowanie obowiązuje do kwoty 100 tys. zł przez okres 4 miesięcy od założenia Konta Mocno Oszczędnościowego.

Jedną z najlepszych ofert jest konto oszczędnościowe oferowane przez Millennium Bank. Promocja obejmuje nowe środki wpłacone na ROR. Jeśli jesteśmy posiadaczami Konta 360°, to możemy liczyć na 2,70% w skali roku. Oprocentowanie obowiązuje do 100 tys. zł – powyżej tej kwoty spada do 1,50%. Promocyjne warunki są gwarantowane przez 3 miesiące. Kapitalizacja odsetek następuje co miesiąc.

Pozostałe oferty posiadają oprocentowanie niższe niż 2 proc. w skali roku

Całościowe rankingi lokat bankowych

Poniżej prezentujemy pełne zestawienia najlepszych ofert lokat bankowych. Analizie poddaliśmy propozycje 20 banków działających na naszym rynku. Braliśmy pod uwagę lokaty o różnych terminach zapadalności. Informacje czerpaliśmy z oficjalnych stron internetowych banków. Dane były aktualizowane: grudniu 2019 r.

Metodologia rankingu - jak oceniamy oferty banków?

Podczas analizy poszczególnych ofert lokat bankowych poddajemy ocenie ich najważniejsze parametry, do których zaliczamy:

  • wysokość oprocentowania nominalnego,
  • termin zapadalności depozytów,
  • możliwość założenia depozytu przez Internet,
  • opłaty za otworzenie i prowadzenie lokaty,
  • rodzaj kapitalizacji odsetek
  • minimalna i maksymalna wymagana kwota depozytu,
  • konieczność założenia konta osobistego.

Kompleksowy ranking ofert – lokaty do 3 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Idea BankLokata Happy2 miesiące4,00%
Nest BankLokata Witaj3 miesiące4,00%
BGŻ OptimaLokata Bezkarna3 miesiące3,50%
Idea BankLokata Happy Pro3 miesiące3,00%
Lion’s BankLokata Welcome40 dni3,00%
Idea BankLokata Tylko Teraz3 miesiące3,00%
BGŻ OptimaLokata Bezkompromisowa3 miesiące2,70%
Idea BankLokata Cloud3 miesiące2,55%
Millennium BankLokata Mobilna3 miesiące2,50%
Nest BankLokata Na Nowe Środki3 miesiące2,30%

 

Kompleksowy ranking ofert – lokaty od 4 do 6 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Nest BankLokata Witaj6 miesięcy4,00%
Nest BankLokata Lojalna6 miesięcy2,70%
Lion’s BankLokata Fortune6 miesięcy2,65%
Alior BankLokata dla nowych klientów6 miesięcy2,50%
Bank Zachodni WBKLokata mobilna4 miesiące2,50%
Idea BankLokata na nowe środki5 miesięcy2,30%
Getin Banke-lokata na nowe środki4 miesiące2,30%
BOŚ BankEKOlokata Wysoko Procentująca6 miesięcy2,05%
Toyota BankPlan depozytowy na 160 dni4 miesięcy2,00%

 

Kompleksowy ranking ofert – lokaty od 7 do 11 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
BOŚ BankEKOlokata Wysoko Procentująca9 miesięcy2,05%
Lion’s BankLokata Profitable PLUS7 miesięcy2,00%
Toyota BankLokata Standardowa10 miesięcy1,95%
Idea BankLokata nr 110 miesięcy1,80%
Plus BankLokata Standardowa przez Plusbank2410 miesięcy1,75%
Idea BankLokata Fair Play9 miesięcy1,75%
Nest BankNest Lokata9 miesięcy1,70%
Volkswagen Bank PolskaLokata Plus9 miesięcy1,60%
mBankLokata na nowe środki9 miesięcy1,50%
Santander BankLokata Zysk+9 miesięcy1,40%
Raiffeisen PolbankStandardowa Lokata Terminowa9 miesięcy1,30%
EurobankLokata terminowa9 miesięcy1,25%

 

Kompleksowy ranking ofert – lokaty od 12 miesięcy i powyżej

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Santander Consumer BankLokata Online Nowe Środki24 miesięcy2,30%
Toyota BankDepozyt Plus12 miesięcy2,30%
Santander Consumer BankLokata Stabilna24 miesięcy2,05%
EurobankLokata terminowa24 miesiące1,85%
Bank MillenniumLokata Horyzont Zysku15 miesięcy1,80%
Plus BankLokata internetowa12 miesięcy1,75%
Nest BankNest Lokata24 miesiące1,70%
Getin BankLokata progresywna12 miesięcy1,60%
Peako SAe-lok@ta12 miesięcy1,60%
BOŚ BankEKOlokata z Bonusem12 miesięcy1,60%
PKO BPLokata z iKO24 miesięcy1,20%
T-Mobile UBLokata Standardowa12 miesiące1,10%
ING Bank ŚląskiLokata terminowa24 miesiące1,10%

 

Jak wybrać najlepszą lokatę bankową?

banki-minWybór lokaty bankowej powinien zależeć od kilku kwestii. Aby wybrać najlepszą ofertę trzeba przeanalizować ją pod kątem parametrów wpływających na rentowność i ogólną atrakcyjność.

Oprocentowanie

Najważniejszym czynnikiem, od którego powinno się uzależnić wybór lokaty jest oprocentowanie depozytu. Oprocentowanie decyduje o tym, jakie zyski przyniesie dana lokata. Oprocentowanie może być stałe, zmienne lub progresywne. Najczęściej jednak na rynku spotyka się z lokaty ze stałym oprocentowaniem. Jest to najpewniejsze rozwiązanie, ponieważ osoba zakładająca taki depozyt może z góry określić ile wyniosą odsetki. Oprocentowanie zmienne jest uzależnione od czynników rynkowych – w zależności od banku – może to być inflacja, stawki WIBOR lub WIBID. Oprocentowanie progresywne rośnie o stałą wartość w raz z upływem czasu, dlatego aby określić ile dokładnie zarobimy należy je uśrednić.

Okres lokaty

Termin zapadalności także ma wpływ na wybór oferty lokaty. Decyduje o tym jakie odsetki otrzymamy z lokaty (im dłuży termin zapadalności, tym wyższe odsetki). Termin zapadalności jest również ważny z perspektywy płynności oszczędności. Należy pamiętać, że zakładając lokatę, w trakcie jej trwania nie można wycofać oszczędności, chyba że pod warunkiem utraty odsetek. Na polskim rynku dominują lokaty krótkoterminowe – przeważnie od 3 do 6 miesięcy.

Kapitalizacja odsetek

Innym aspektem związanym z terminem zapadalności jest rodzaj kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja decyduje o tym, jak często będą dopisywane odsetki do rachunku lokaty. Częstsza kapitalizacja oznacza wyższą kwotę odsetkową. Warto mieć to na uwadze i nie analizować wyłącznie wysokości oprocentowania.

Wartość lokowanych środków

Kwota depozytu to kolejna rzecz, którą warto sprawdzić w kontekście wyboru lokaty. Od wyższego depozytu uzyskamy większą kwotę odsetkową. M.in. dlatego banki ograniczają kwoty depozytu np. oferują lokaty z maksymalnym depozytem wynoszącym 10 tys. zł. Przeważnie na lokatę można wpłacić minimalnie 500 lub 1 tys. zł.

Oferty promocyjne

W ostatnim czasie banki zaczęły oferować tzw. lokaty promocyjne. Takie lokaty oferowane są osobom, które nie posiadają żadnego produktu w danym banku. Ma to na celu przyciągnięcie nowych klientów. Banki stawiają również inne warunki np. konieczność założenia konta osobistego lub co więcej aktywne korzystanie z karty debetowej oferowanej w ramach konta.

Aktualny ranking lokat bankowych – najlepsze oferty
4.7 (93.45%) 110 votes