Ranking lokat bankowych – styczeń 2018

2

Przeglądając dzisiejsze oferty banków można zauważyć, że większość najlepszych lokat to depozyty oferowane w ramach promocji. Co to oznacza? To, że na lepsze warunki na lokacie bankowej będziemy mogli liczyć tylko po spełnieniu konkretnych warunków. Jak dziś zarabiać na lokatach bankowych? Gdzie szukać najlepszych ofert? Czy można liczyć na wyższe zyski z depozytów bankowych w najbliższym czasie?

Lokaty bankowe to najczęściej wybierany sposób oszczędzania wśród Polaków. Na koniec września 2017 roku wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wyniosła 1,36 bln zł (dane analizy.pl). Wzrost oszczędności rok do roku wyniósł ok. 10%.

Największymi aktywami, jeśli chodzi o oszczędności, są gotówka oraz depozyty bankowe. W sumie odpowiadają za ok. 70% wszystkich oszczędności.

Pierwszy raz od 2008 roku spadła wartość oszczędności ulokowanych na depozytach – za co w główniej mierze odpowiada spadek środków zgromadzonych na lokatach terminowych. Ten fakt nie powinien dziwić, ponieważ od początku 2017 r. widoczny jest wzrost stopy inflacji i spadek oprocentowania lokat. Większość lokat bankowych w ujęciu realnym nie daje zysków (chyba, że mowa o najlepszych ofertach promocyjnych). W samym kwietniu 2017 r. Polacy wypłacili blisko 4 mld zł z depozytów terminowych, a w lipcu 2017 r. było to 1,6 mld zł (dane NBP).

Zakładając, że przeciętnie inflacja rok do roku wyniesie w 2018 roku ok. 2%, uwzględniając podatek Belki, dopiero oprocentowanie lokat w okolicach 2,5% gwarantuje realne zyski.

Jak uzyskać lepsze warunki na lokacie bankowej?

Banki wymagają spełnienia od swoich klientów przynajmniej kilku warunków. Przede wszystkim promocyjne oferty lokat są skierowana do nowych klientów.

Inne, bardzo często spotykane warunki stawiane przy okazji oferowania promocyjnych lokat to:

  • konieczność założenia konta osobistego
  • ograniczenie kwoty depozytu
  • wykonywanie transakcji bezgotówkowych
  • zapewnienie wpływów na koncie
  • korzystanie z aplikacji mobilnej banku

Status nowego klienta

Banki starając się przyciągnąć nowe osoby do swoich usług oferują lokaty bankowe na promocyjnych warunkach. Nowi klienci mogą liczyć w takim przypadku na lepsze warunki. Jednak w późniejszym okresie, warunki lokat terminowych czy też kont oszczędnościowych nie są już tak dobre. Nowi klienci mogą się spotkać różnymi okresami karencji. Co to oznacza? Jeśli byliśmy klientem danego banku i zrezygnowaliśmy z jego usług – dopiero po upłynięciu odpowiedniego okresu taki bank będzie nas traktował jako nowego klienta. Z reguły okres karencji w przypadku promocji bankowych trwa od pół roku nawet 2 lat.

Konto osobiste

Promocyjne lokaty wiążą się z koniecznością otworzenia rachunku osobistego w danym banku. Jest to kolejny sposób, aby przyciągnąć nowych klientów i związać ich z usługami danego banku. W tym przypadku, należy sprawdzić na jakich warunkach jest oferowane takie konto osobiste oraz jakie funkcjonalności posiada. Warto sprawdzić koszty oraz wymagania, jakie trzeba spełnić aby ominąć pewne opłaty. Nie wszystkie oferty promocyjne pod tym względem są opłacalne. Korzystniejsze warunki na lokacie możemy otrzymać korzystać również z innych produktów danego banku.

Pozostałe warunki – najczęściej spotykane wymagania

Banki oferując promocyjne lokaty ograniczają maksymalną kwotę depozytu. Przy większych kwotach nominalna kwota odsetek byłaby wysoka. Lepsze warunki na lokacie można zyskać także utrzymując odpowiednie saldo na rachunku bieżącym – np. zapewniając miesięczne wpływy w odpowiedniej kwocie. Wyższe oprocentowanie można uzyskać wpłacając na rachunek lokaty nowe środki. Banki premiują klientów, którzy wykonują dużo płatności bezgotówkowych kartą lub BLIKiem. W takim przypadku można liczyć na zwrot środków, a nie na lepsze oprocentowanie na lokacie. Możemy również zyskać korzystając aktywnie z aplikacji mobilnej. Niektóre banki oferują lepsze warunki na lokacie zakładanej właśnie przez aplikację.

Ranking lokat bankowych – styczeń 2018

W rankingu znajdują się najlepsze lokaty oferowane w styczniu 2018 roku. W zestawieniu znalazły się w większości depozyty krótkoterminowe. Można w nim znaleźć informacje na temat wysokości oprocentowania; terminu zapadalności oraz kwoty maksymalnej i minimalnej, jaką można wpłacić na lokatę. Wszystkie oferty są dostępne przez internet.

BankOkresOprocentowanieKwotaSzczegóły
idea_120x96-minLokata Witaj6 miesięcy4,00%1 000 zł – 10 000 złsprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Happy2 miesiące4,00%500 zł – 10 000 złsprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Witaj3 miesiące4,00%1 000 zł – 10 000 złsprawdź ofertę
Lokata Bezkarna3 miesiące3,50%1 000 zł – 20 000 złsprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Happy Pro3 miesiące3,50%10 000 zł – 25 000 złsprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Welcome40 dni3,00%100 000 zł – 600 000 złsprawdź ofertę
Lokata Bezkompromisowa3 miesiące2,70%1 000 zł – 100 000 złsprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata na Nowe Środki5 miesięcy2,55%500 zł – 1 000 000 złsprawdź ofertę
idea_120x96-minLokata Fortune6 miesięcy2,40%100 000 zł – 1 000 000 złsprawdź ofertę
Lokata Online Nowe Środki24 miesiące2,30%1 000 zł – 250 000 złsprawdź ofertę
e-Lokata na nowe środki4 miesięcy2,10%1 000 zł – 200 000 złsprawdź ofertę
Lokata Direct+ Wzrost12 miesięcy2,05%5 000 zł – 250 000 złsprawdź ofertę
toyota-bank-minLokata Standardowa6 miesięcy2,00%5 000 zł – b.d.sprawdź ofertę
Lokata progresywna12 miesięcy1,70%1 000 zł – 50 000 złsprawdź ofertę
idea_120x96-minNest Lokata Nowe Środki6 miesiące1,70%1 000 zł – 10 000 złsprawdź ofertę
e-Lokata tradycyjna6 miesięcy1,65%1 000 zł – 50 000 złsprawdź ofertę
e-Lokata tradycyjna3 miesiące1,55%1 000 zł – 50 000 złsprawdź ofertę

Najważniejsze kwestie przy wyborze lokaty bankowej

Analiza ofert lokat bankowych powinna opierać się na ocenie kilku aspektów. Aby wybrać najlepszą lokatę należy przede wszystkim sprawdzić podstawowe parametry wpływające na ogólną atrakcyjność i zyskowność. Mowa tutaj o:

  • wysokości oprocentowania
  • terminie zapadalności
  • rodzaju kapitalizacji odsetek
  • minimalnej i maksymalnej wartość wpłacanej kwoty

Oprocentowanie

Najważniejszym czynnikiem, który powinien mieć wpływ na wybór lokaty jest wysokość oprocentowania depozytu. Od oprocentowania uzależniony jest zysk jaki osiągniemy na lokacie. Oprocentowanie może być stałe, zmienne lub progresywne. Najczęściej jednak można spotykać się z lokatami ze stałym oprocentowaniem. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ otwierając taki depozyt można z góry określić, ile wyniesie zyski – czyli kwota odsetkowa. Oprocentowanie zmienne jest uzależnione od czynników zewnętrznych. W zależności od oferty – może to być inflacja, rynkowe stopy procentowe – WIBOR lub WIBID. Oprocentowanie progresywne rośnie o stałą wartość w raz z upływem czasu (zazwyczaj co miesiąc). Aby policzyć ile dokładnie zarobimy na takiej lokacie, należy uśrednić oprocentowanie.

Termin zapadalności lokaty

Termin zapadalności lokaty także ma wpływ na wybór oferty. Decyduje o tym, jakie odsetki otrzymamy z lokaty – im dłuższy termin zapadalności, tym wyższe odsetki. Termin zapadalności jest również istotny  z perspektywy płynności zdeponowanych środków. Należy mieć na uwadze, że zakładając lokatę, w trakcie okresu umownego nie można wycofać oszczędności. Jeśli zamkniemy lokatę przed czasem, to stracimy naliczone odsetki. Polskie banki zazwyczaj oferują lokaty krótko- i średnioterminowe –  od 1 do 6 miesięcy.

Kapitalizacja odsetek

Inną kwestią związaną z terminem zapadalności jest rodzaj kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja wpływa na to, jak często będą dopisywane odsetki do rachunku lokaty. Większa częstotliwość kapitalizacja oznacza wyższą kwotę odsetkową. Warto mieć to na uwadze i nie analizować wyłącznie wysokości oprocentowania.

Kwota depozytu

Kwota depozytu to kolejna rzecz, którą warto sprawdzić w kontekście wyboru lokaty. Od wyższego depozytu uzyskamy większą kwotę odsetkową. Dlatego też, niektóre banki ograniczają kwoty jakie można wpłacić na depozyt terminowy. Najlepsze oprocentowanie jest oferowane na lokatach z maksymalnym depozytem wynoszącym 10 tys. zł, w najlepszym przypadku 100 tys. zł. Przeważnie na lokatę można wpłacić minimalnie 500 lub 1 tys. zł.

Analiza aktualnej sytuacji na rynku lokat bankowych

Średnie oprocentowanie lokat wynosi ok. 1,4% (dane NBP i Expander). W największych bankach nie można jednak liczyć na wysokie oprocentowanie. Najlepsze zyski osiągniemy w mniejszych bankach, które starają się przyciągnąć nowych klientów. Do takich banków zaliczają się: Nest Bank, Idea Bank, BGŻ Optima, Getin Bank.

Najlepsze oprocentowanie można znaleźć w ofertach promocyjnych. Wtedy oprocentowanie może wynieść nawet ok. 4% w skali roku. Należy zaznaczyć, że większość takich lokat jest zakładana na okres krótszy niż rok.

Poniższe wykresy pokazują ostatnie zmiany w sposobie oszczędzania wśród Polaków. Rosną środki zgromadzone na bieżących rachunkach bankowych i w gotówce. Z powodu niskiego oprocentowania Polacy przenoszą oszczędności na nieoprocentowane konta. Z kolei osoby dysponujące większym kapitałem decydują się kupić nieruchomość za gotówkę (przeważnie mieszkania na wynajem). Dziwić może fakt, że duża część osób zamiast odłożyć środki na oprocentowanej lokacie woli trzymać oszczędności na nieoprocentowanym rachunku bieżącym.

Jeśli chcemy założyć lokatę przynoszącą realne zyski, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z promocyjnej oferty, z oprocentowaniem w graniach 4%. Jeśli chodzi o lokaty długoterminowe, to tutaj np. dla lokaty rocznej oprocentowanie powinno przekroczyć 2,5%, przy założeniu, że inflacja będzie utrzymywać się na poziomie 2% rok do roku. Dopiero wtedy taki depozyt zapewni nam realne zyski.

Jeśli jednak chcemy wycofać pieniądze z lokaty bankowej, możemy przenieść je na rachunek oszczędnościowy, który daje większą swobodę w dysponowaniu oszczędnościami. Pozwoli to przeczekać niekorzystną sytuację na rynku. Można także zainwestować oszczędności, tak aby przyniosły większe zyski niż zwykły depozyt terminowy w banku. Dobrym rozwiązaniem może być ulokowanie oszczędności w bezpiecznym funduszu inwestycyjnym – np. pieniężnym.

Jeszcze jednym produktem finansowym, spośród tych bezpiecznych, który może zagwarantować realne zyski są obligacje skarbu państwa. Gwarantują oprocentowanie powyżej inflacji, ale wiążą się z dłuższym zamrożeniem kapitału.

Ważną kwestią dla oszczędzających pozostaje: poziom inflacji, stopy na rynku międzybankowym oraz główna stopa referencyjna NBP. Poniżej można zobaczyć jak w ostatnim czasie kształtowały się te trzy wskaźniki.

Powyższy wykres pokazuje relację rynkowych stóp procentowych i inflacji. Obecnie mamy do czynienia z ujemnymi stopami procentowymi w ujęciu realnym (2,1 proc. rdr – za grudzień 2017 r.). Taki stan może utrzymywać się także w 2018 roku. Jeszcze do niedawna, otwierając lokaty, realnie mogliśmy zarobić 3-4 proc w skali roku. Wszystko za sprawą deflacji – czyli spadających cen dóbr i usług w gospodarce. Jak na razie wpłacając oszczędności na lokatę, będziemy realnie tracić. Wszystko za sprawą rosnącej inflacji, na którą wpływa korzystna koniunktura, wzrost płac, rosnące cen ropy oraz dóbr podstawowych takich jak: warzywa, owoce, nabiał i jaja. W przyszłości, dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi inflacji będą inwestycje.

Perspektywy w nadchodzącym roku – co czeka oszczędzających w 2018 r

2018 rok nie zapowiada się zbyt dobrze dla osób wybierających bezpieczne aktywa oszczędnościowe. Inflacja powinna przez dłuższy czas utrzymywać się na poziomie ok. 2-2,5%. W I kwartale 2018 r. inflacja może spowolnić, następnie przyspieszając w drugiej połowie roku. Bez podwyżek stóp procentowych, klienci banków dalej będą tracić realnie na depozytach terminowych. Z tego powodu widać zmianę kierunku, w którym płyną oszczędności. Większość decyduje się przenieść środki pieniężne na ryzykowniejsze aktywa, wybierając m.in. obligacje korporacyjne. Osoby posiadające większy kapitał, kupują nieruchomości. Należy spodziewać się, że jeśli inflacja nie wzrośnie znacząco powyżej celu inflacyjnego (2,5%), to nie mamy co liczyć na wzrost stóp.

Według prognoz NBP, inflacja powinna ustabilizować się na poziomie ok. 2%. Pierwsze podwyżki stóp możliwe są najwcześniej w III kwartale 2018 r. Kontrakty terminowe na stopy procentowe w Polsce wskazują właśnie na taki scenariusz. Sam prezes NBP, który ma decydujący głos w RPP przewiduje, że podwyżka stóp nastąpi dopiero w 2019 r. Pozostali członkowie są podzieleni w równym stopniu na osoby będące za utrzymaniem stóp na dotychczasowym poziomie i na osoby będące za podwyżkami w 2018 roku.

 

Ranking lokat bankowych – styczeń 2018
4.7 (94.44%) 36 votes

2 komentarze

  1. Te wszystkie wyliczenia i wykresy można sobie “w buty wsadzić”. Generalnie trzymanie pieniędzy w banku nie opłaca się. Fundujemy wysokie pensje zarządom tych banków, a sami tylko tracimy. Przykład? Proszę bardzo: w marcu 2017 uruchomiłem w jednym z polskich banków tzw. konto oszczędnościowe z początkowym stanem 178,41 zł. Następnie co miesiąc aż do wczoraj 05.01.2018 przelewałem tam niewielka kwotę – 50 zł – czyli nie licząc odsetek kwota startowa urosła w sumie o 500 zł i prosta matematyka daje w wyniku 678,41. Niestety, odsetki, opłaty, podatki i czort jeszcze wie co powodują, że stan rachunku na dzisiaj to 669,43 czyli oszczędzając straciłem 8,98 zł. Wniosek – likwidacja rachunku w banku i układanie pieniędzy w szafie pod pościelą. Rozumiem gdy opłaty pobierane są od kredytów i pożyczek, ale jeżeli okrada się mnie z oszczędności to byłbym głupi gdybym to dalej tolerował. Pozdrawiam drobnych ciułaczy. Sprawdźcie ile już straciliście.

Zostaw komentarz