Kredyty dla firm 2020 – ranking najlepszych ofert

2

Jednym z najczęstszych problemów, na jakie napotykają przedsiębiorstwa podczas prowadzenia działalności jest brak kapitału na rozwój biznesu. W Polsce, tak jak w większości innych krajów europejskich –  a w odróżnieniu do Stanów Zjednoczonych – to banki są najczęstszym źródłem finansowania firm.

Przeglądając ofertę kredytów dla firm można wyróżnić trzy najczęściej spotykane kategorie kredytów.

Przyjmując za kryterium fazę rozwoju firmy – w pierwszej kolejności należałoby wymienić kredyty dla nowych firm – zaciągane przez przedsiębiorców będących w początkowej fazie rozwoju swojej działalności.

Jeśli przedsiębiorstwo posiada już ugruntowaną pozycję na rynku, kolejnym rodzajem kredytu, który może pomóc w prowadzeniu działalności jest kredyt obrotowy (często nazywany kupieckim). Taki kredyt finansuje bieżącą działalność firmy, pomaga w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych – np. poprzez łatwiejsze rozliczanie się z kontrahentami.

Ostatnim rodzajem kredytu, który należy wymienić jest kredyt inwestycyjny. Ten rodzaj kredytu służy do sfinansowania inwestycji, rozwoju przedsiębiorstw i co za tym idzie – powiększenia skali działalności.

Na podstawie powyższego podziału został stworzony nasz ranking kredytów dla firm. W dalszej części tekstu przedstawiamy aktualne oferty banków, warunki kredytów oraz analizę najlepszych propozycji.

Ranking kredytów dla nowych firm – listopad 2019

Kredyty inwestycyjne dla nowych firm co do zasady posiadają wyższe oprocentowanie, w porównaniu do innych kredytów dla przedsiębiorstw. Jest to efekt większego ryzyka kredytowego. Firma, której udzielany jest kredyt, nie posiada jeszcze odpowiednie pozycji na rynku i istniej duże prawdopodobieństwo niepowodzenia przedsięwzięcia. Kredyty dla nowych firm mają także bardziej restrykcyjne warunki kredytowania. Z tego powodu, nowa firma starająca się o kredyt musi liczyć się z odmową. W takiej sytuacji warto sprawdzić ofertę banków, które specjalizuje się w udzielaniu kredytów firmom z krótkim stażem działalności.

BankKwota kredytuOkres kredytowaniaProwizjaUwagiSzczegóły oferty
do 20 tys. złdo 3 lataUstalane indywidualnieDla nowych firm od pierwszego dnia działalnościSprawdź ofertę
od 50 tys. złdo 10 latUstalane indywidualnieOd 1-go dnia prowadzenia działalnościSprawdź ofertę
do 150 tys. złdo 3 latUstalane indywidualnieBez konieczności rozliczania z się z pożyczkiSprawdź ofertę
do 30 tys. złdo 7 latod 0% kwoty pożyczkiWymaga założenia konta firmowegoSprawdź ofertę
do 50 tys. złdo 12 latod 0%Bez zaświadczeń z ZUS i US, decyzja podejmowana onlineSprawdź ofertę
do 30 tys. złdo 12 miesięcy4,99%12 miesięcy minimalny staż prowadzenia działalnościSprawdź ofertę
do 500 tys. złdo 10 latUstalane indywidualnieBez zaświadczeń z ZUS i USSprawdź ofertę

Ranking kredytów obrotowych dla przedsiębiorców – listopad 2019

Kredyt obrotowy jest przeważnie zaciągany przez firmy zajmujące się handlem i rozliczającymi się ze swoimi kontrahentami. Spłata tego typu kredytów odbywa się zwykle w ciągu 90, 180 lub 360 dni. Jest to związane z okresami rozliczeniowymi obowiązującymi w danej firmie. Warto nadmienić, że kredyt obrotowy może być udzielony w obcej walucie. Zazwyczaj środki pochodzące z kredytu obrotowego są dostępne w rachunku bieżącym – w formie linii kredytowej. Kredyty obrotowe mogą być odnawialne. Jest to praktyczny sposób finansowania firm, które chcą utrzymać płynność finansową i na bieżąco rozliczać się z innymi przedsiębiorstwami.

BankKwota kredytuProwizjaUwagiSzczegóły oferty
 do 150 tys. złod 1%
Kredyt w rachunku bieżącym na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy

Oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

Bez przedstawiania faktur i biznesplanów, bez zabezpieczeń i poręczycieli

Sprawdź ofertę
do 100 tys. złod 1,70%
Limit linii finansowej wynosi od 1.000 do 100.000 zł

Środki można wypłacać przez 6 miesięcy

Wcześniejsza spłata zadłużenia oznacza niższe koszty

Finansowanie dostępne w 15 min. od złożenia wniosku

Sprawdź ofertę
100% wartości fakturyFaktoringOprocentowanie miesięczne wynosi 2,34%Sprawdź ofertę
do 50 tys. złKarta kredytowa bez prowizji ze standardowym oprocentowaniem, bez odsetek przez 60 dniSprawdź ofertę

Ranking kredytów inwestycyjnych – listopad 2019

Kredyt inwestycyjny jest oferowany firmom z określonym stażem działalności, które potrzebują kapitału na rozwój. Z reguły jest udzielny w dużych kwotach oraz na długi okres. Jednak w tym wypadku oprocentowanie kredytu może być niższe, ponieważ istnieje mniejsze ryzyko kredytowe, niż w przypadku nowych firmach. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na swój charakter, wymaga często zabezpieczenia – którym może być np. nieruchomość należąca do firmy. W ostatnim czasie można spotkać się z wieloma udogodnieniami ze strony banków, jeśli chodzi o kredyty inwestycyjne. Związane jest to ze wsparciem rządowym i ustaleniem preferencyjnych warunków kredytowania. Ma to na celu zwiększenie innowacyjności i produktywności firm działających w Polsce. Dlatego warto zgłębić jeszcze lepiej temat wsparcia przedsiębiorstw kredytami z gwarancjami de minimis.

BankKwota kredytuOkres kredytowaniaProwizjaUwagiSzczegóły oferty
do 600 tys. złdo 10 latUstalane indywidualnieDla firm prowadzących działalność powyżej 12 miesięcySprawdź ofertę
do 150 tys. złdo 3 latUstalane indywidualnieBez konieczności rozliczania z się z pożyczkiSprawdź ofertę
do 500 tys. złdo 12 miesięcyUstalane indywidualnieUproszczona procedura przyznania kredytuSprawdź ofertę
do 550 tys. złdo 12 latod 0%Kredyt udzielany na podstawie PIT, KPiR lub wyciąg z kontaSprawdź ofertę
do 600 tys. złdo 10 latUstalana indywidualnieZabezpieczenie spłaty kredytu
na przedmiocie realizowanej inwestycji
Sprawdź ofertę
do 10 mln złdo 10 latUstalane indywidualnieŁączne koszty już od 15% w skali rokuSprawdź ofertę
do 4 mln złdo 20 latod 0% do 5%0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytuSprawdź ofertę
do 1,2 mln złdo 10 lat0% kosztem wyższej marżyWykupienie ubezpieczenia obniża marżę o 0,5 pkt procentowegoSprawdź ofertę
do 80% nakładów inwestycyjnychdo 15 lat5%Karencja w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcySprawdź ofertę

 

Dlaczego kredyty to najpopularniejszy sposób finansowania polskich firm?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, najpopularniejszym sposobem na finansowanie działalności firmy jest kredyt bankowy. Ponad 60% całego finansowania europejskich firm pochodzi od banków. Za 40% odpowiadają rynki kapitałowe – przede wszystkim giełda i rynek obligacji.

W naszym kraju większość firm szuka finansowania w bankach. Widać to zwłaszcza po statystykach, które pokazują, że polscy przedsiębiorcy o wiele częściej wybierają kredyt w banku, niż finansowanie z rynku kapitałowego. Banki finansują większość inwestycji firm – ok. 80 proc. Ok. 14 proc. kapitału pochodzi z obligacja. Istotną rolę w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce odgrywa Bank Gospodarki Krajowej. W ciągu roku BGK udzielił gwarancji de minimis na kwotę ponad 9 mld zł – co pozwoliło firmom na zaciągnięcie kredytów o wartości ponad 16 mld zł. W sumie z pomocy BGK skorzystało 120 tys. małych i średnich firm w Polsce.

Inaczej wygląda finansowanie na rynkach pozaeuropejskich. Np. w Stanach Zjednoczonych o wiele popularniejszą formą finansowania firm jest pozyskiwanie środków z rynków kapitałowych. Skala finansowania sięga nawet 80 proc. Wynika to m.in. z charakterystyki europejskich systemów finansowych, które w większym stopniu oparte są na bankach. W Stanach Zjednoczonych historycznie zawsze większe znaczenie posiadały rynki kapitałowe – czyli np. giełdy.

Kredyt bankowy wiąże się niestety z pewnymi niedogodnościami  (posiadanie zadłużenia, ponoszenie kosztów kredytowania).  Pomimo tego to najłatwiejszy sposób pozyskania środków pieniężnych na sfinansowanie rozwoju firmy w Polsce. Zwłaszcza teraz, kiedy kredyty posiadają niskie oprocentowanie spowodowane niskimi stopami procentowymi. Przedsiębiorstwa mogą w ten sposób taniej pozyskać kapitał na działalność.

Obecna koniunktura sprzyja zaciąganiu kredytów bankowych przez firmy. Stopy procentowe od dłuższego czasu utrzymują się na niezmienionym i bardzo niskim poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi 1,5%, a stopa lombardowa 2,5%. Warto przypomnieć, że maksymalne oprocentowanie kredytu lub pożyczki może wynieść 4-krotność stopy lombardowej – czyli na tę chwilę 10% w skali roku. Stopy procentowe powinny utrzymać się na obecnym poziomie przez cały 2019 roku, a być może także przez dłuższy okres 2020 roku. Wszystko zależy od poziomu inflacji w najbliższych kilkunastu miesiącach. Jeśli stopa inflacji wzrośnie znacząco ponad cel inflacyjny (2,5% rok do roku), to będzie można spodziewać się podwyżek stóp procentowych.

Niskie stopy procentowe to dobra wiadomość dla przedsiębiorców szukających zewnętrznego finansowania dla swojej działalności. Niskie stopy tworzą dobry klimat inwestycyjny – co uwidacznia się np. we wzroście zaciąganych kredytów przez firmy. Kredyty złotowe dla przedsiębiorstw rosną niezmiennie rok do roku od początku 2014 r. Wszystko za sprawą niskich stóp procentowych i co za tym idzie – kosztów kredytowania.

Jak wybrać najlepszy kredyt?

Najważniejszym czynnikiem determinujących wybór kredytu jest wysokość całkowitych kosztów kredytowania. Na koszty składają się m.in. prowizja banku i oprocentowanie nominalne. Prowizja jest naliczana jednorazowo, przy przyznawania kredytu. Prowizje banków w Polsce wahają się w zależności od oferty i rodzaju kredytu – od 0% do nawet 15%.

Jeśli chodzi oprocentowanie kredytów to składa się na nie stawka WIBOR (najczęściej 1M, 3M, 6M) oraz marża banku. WIBOR jest rynkową stopą procentową, czyli oprocentowaniem po jakim banki pożyczają sobie nawzajem kapitał. Z kolei na koszt kapitału w gospodarce decydujący wpływ mają stopy procentowe ustalane przez RPP.

Marża banku zależy od polityki danego banku i jest ustalana indywidualnie. Zależy m.in. od takich czynników jak: zdolność kredytowa, rodzaj zabezpieczenia, warunki kredytowania, sprawozdanie finansowe firmy czy prognozy wyników finansowych.

Powyższe parametry kredytu są kluczowe dla wysokości kosztów kredytowania. Należy jednak pamiętać, że nie tylko prowizja i marża warunkują to ile rzeczywiście zapłacimy za kredyt. Banki udzielając kredytów wymagają także wykupienia ubezpieczenie – lub np. naliczają opłatę przygotowawczą. Na koszty kredytowe wpływ ma również rodzaj zabezpieczenia i cel kredytowania. Wysoka wartość zabezpieczenia może obniżyć koszty kredytowania. Ryzykowny cel kredytowania w przypadku kredytu inwestycyjnego dla nowej firmy może sprawić, że kredyt będzie droższy.

Jeden z lepszych sposób na sprawdzenie całkowitych kosztów kredytu jest porównanie RRSO – czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu (m.in. prowizja, marża, inne koszty okołokredytowe).

Oprócz kosztów kredytu, należy także sprawdzić:

  • okres kredytowania,
  • maksymalną kwotę kredytu,
  • szybkość decyzji kredytowej,
  • możliwość karencji,
  • dodatkowe wymagania banku.
Kredyty dla firm 2020 – ranking najlepszych ofert
4.7 (93.82%) 55 votes

2 komentarze

  1. Brakuje mi tu kredytu Fair z Idea Banku. Wzięłam i uważam, ze to jeden z korzystniejszych na rynku.

    • Jest kredyt Fair, tutaj i w rankingu. Zgadzamy się, Idea ma jedną z lepszych ofert dla małych i mikro przedsiębiorców.