Przyjmowanie wniosków o kredyt studencki tylko do 20 października – sprawdź co warto wiedzieć!

0

Kredyt studencki to pożyczka oferowana na preferencyjnych warunkach. Jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczony dla studentów. Jako, że jesteśmy na początku roku akademickiego, warto przypomnieć ogólne warunki kredytu studenckiego i wymagania jakie należy spełnić. To ostatni moment, aby zawnioskować o kredyt studencki.

Kto może skorzystać z kredytu studenckiego?

O kredyt studencki można wnioskować do 20 października 2017 r. Kredyt ten jest przeznaczony dla osób, które rozpoczęły studia przed 25. rokiem życia. O kredyt studencki mogą ubiegać, się także osoby starające się dostać na studia oraz doktoranci.

Warunki kredytu

Warunki kredytu studenckiego:

 • O kredyt mogą starać się o studenci oraz doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia (od przyszłego roku akademickiego również osoby starające się o przyjęcie na studia).
 • Część kosztów oprocentowania finansuje budżet państwa, oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskontowej (1,75%) czyli 0,875% w skali roku.
 • Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku (rok akademicki).
 • W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego będzie wynosić:
  • 400 zł – rata obniżona,
  • 600 zł – rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona.
 • Kredyt obowiązuje do końca okresu studiów.
 • Podczas starania się o kredyt studencki w banku należy przedstawić dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu oraz oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny, a także oświadczenia uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
 • Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi: 2500 zł.
 • Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1 500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, a osoby z dochodami do 2 000 zł – o poręczenie kredytu w 90%.
 • Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów.
 • Jeśli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może uzyskać umorzenie 20% kredytu.

O kredyt studencki możemy ubiegać się w jednym z następujących banków:

 •     PKO Bank Polski S.A.,
 •     Bank PEKAO S.A.,
 •     Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 •     SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Umowy kredytowa musi być zawarta do 31 grudnia 2017 r.

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający przyjęcie na studia albo studia doktoranckie lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji;
 • zaświadczenie o studiach z uczelni/wydziału prowadzącej studia potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich;
 • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie studenta lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w ubiegłym roku;
 • wniosek o udzielenie kredytu studenckiego.

Wniosek o kredyt studencki można otrzymać w wybranym oddziale banku lub wydrukować ze strony internetowej banku.

Komentowanie zamknięte do odwołania