Przenieś konto do Credit Agricole i zgarnij do 250 zł premii

0

Promocja od Credit Agricol związana z przeniesieniem konta powinna być dobrze znana naszym czytelnikom. Jednak w związku z startem nowej edycji i nieco zmodyfikowanymi warunkami – warto znowu ją przybliżyć.

Promocja jest skierowana do nowych klientów. Z promocji skorzystają osoby, które w czasie 1 roku od daty otworzenia konta nie były posiadaczami żadnego rachunku w Credit Agricole prowadzonego w innym pakiecie niż Pakiet depozytowy. Dokładnie regulamin tak określa uczestników promocji:

Z Promocji nie może  skorzystać  Klient, który w okresie do 1 roku przed datą otwarcia Konta była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego przez Bank w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.

Spełniając ten warunek, możemy wziąć udział w promocji i złożyć wniosek o konto na tej stronie.

Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy o konto oraz zawnioskowanie o kartę debetową. Należy również zawrzeć umowę o Bankowość Elektroniczną CA24. Składając wniosek musimy pamiętać o wyrażeniu zgody na działania marketingowe Banku oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także podać w tym celu swój numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektroniczne (e-mail)

Ważną kwestią będzie złożenie pełnomocnictwa w oddziale Credit Agricole, które umożliwi przeniesienie konta. Bank dzięki temu będzie mógł zamknąć nasze stare konto w innym banku i otworzyć rachunek osobisty w Credit Agricole. W pełnomocnictwie należy podać:

  • nazwę dotychczasowego banku
  • nr rachunku bankowego
  • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku
  • nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez Credit Agricole o zmianie  rachunku bankowego przez klienta

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w momencie zawierania umowy o konto lub w ciągu 7 dni o podpisania umowy o konto w Credit Agricole. Niestety będziemy musieli to zrobić osobiście w oddziale banku.

Premia za wpływy na konto

Gdy już będziemy mieli aktywne konto w Credit Agricole, będziemy musieli spełnić jeszcze jeden warunek. Miesięcznie należy zagwarantować wpływy na rachunku na kwotę min. 3 tys. zł. Taka kwota musi pojawiać się na naszym nowym rachunku przez trzy kolejne miesiące od założenia konta w Credit Agricole. Wpływy nie muszą być wynagrodzeniem za pracę. Wystarczy przelew zewnętrzny z innego konta.

Jeśli spełnimy powyższe warunki, otrzymamy 200 zł do końca miesiąca następującego po miesiącu od spełnienia warunków. Do promocji można przystąpić do 30 września 2017 r.

Program Poleceń od Credit Agricole

W ramach korzystania z oferty Credit Agricole możemy skorzystać z programu poleceń. Za skutecznie poleconą osobę możemy zdobyć 50 zł. Maksymalnie możemy w ten sposób polecić 10 osób – co w sumie może dać maks. 500 zł. Jednak jest jedno „ale”. Osoba polecająca i polecana musi spełnić pewne warunki, abyśmy otrzymali premię za skuteczne polecenie. Chodzi o zapewnienie wpływów na koncie na kwotę min. 500 zł (1 Konto) lub min. 1500 zł (Konto PROSTOoszczędzających). Dodatkowo należy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą min. 300 zł w ciągu miesiąca. Powyższe warunki musimy spełnić przez 3 kolejne miesiące od podpisania umowy o konto. Jak więc widać program poleceń nie powala na kolana pod względem warunków.

Regulamin programu poleceń

Jak wygląda oferta kont osobistych w Credit Agricole?

W ramach promocji możemy otworzyć jeden z rachunków:

  • 1Konto
  • Konto PROSTOoszczędzające
  • Konto PROSTOoszczędzające PLUS
  • Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

Polecane Konto PROSTOoszczędzające PLUS wiąże się z następującymi kosztami:

  • Opłata miesięczna za konto wynosi 0 zł, jeśli na konto w ciągu miesiąca wpłynie min. 1 500 zł (w innym przypadku zapłacimy 9,90 zł)
  • Opłata miesięczna za kartę to 0 zł, jeśli na konto wpłynie min. 1 500 zł i suma transakcji bezgotówkowych wyniesie min. 500 zł (w innym przypadku koszt to 7,90 zł)

Z kolei rachunek Credit Agricole – 1 Konto jest skierowany do młodych osób. Z tego powodu, warunki na jakich jest oferowany są bardzo korzystne. Za korzystanie z rachunku nie jest pobierana żadna opłata. Korzystanie z karty debetowej jest również bezpłatne – pod warunkiem wykonania nią operacji bezgotówkowych na min. 1 zł miesięcznie. Darmowe wypłaty z bankomatów są możliwe w urządzeniach Credit Agricole, BZWBK oraz Euronetu. W pozostałych bankomatach koszt wypłaty środków wynosi 5 zł.

Tutaj złożysz wniosek o konto w Credit Agricole i weźmiesz udział w promocji

Komentowanie zamknięte do odwołania