Program 500+ pomaga w spłacie zaległych długów

1

Dzięki programowi 500+ spora część polskich rodzin spłaciła swoje długi i wyszła z pętli zadłużenia – tak wynika z raportu BIG InfoMonitor. Można stwierdzić, że to jeden z lepiej namacalnych, pozytywnych efektów działania programu 500+.

BIG – czyli Biuro Informacji Gospodarczej, tworzy co jakiś czas raport na temat sytuacji finansowej polskich gospodarstw domowych. Jak wynika z ich ostatniego badania – 38 proc. respondentów wskazało jakiekolwiek wydarzenie polityczne lub ekonomiczne, które znacząco wpłynęło na ich sytuację finansową. Nie będzie zaskoczeniem, że najczęściej wśród takich wydarzeń było wymieniane rozpoczęcie programu 500+.

Z programu 500+ korzysta ponad 2,5 mln rodzin. Według statystyk jest to 19 proc. wszystkich polskich gospodarstw domowych. BIG zwraca uwagę, że praktycznie wszyscy, których dotyczył ten program zauważyli pozytywne efekty, jeśli chodzi o spłatę zobowiązań. Najbardziej skorzystały osoby najbiedniejsze, które dzięki 500+ spłacili zaległe długi i uniknęły wpisania do rejestry dłużników BIG.

W ciągu 12 miesięcy od wprowadzenie programu 500+, tempo wzrostu liczby osób z przeterminowanymi zobowiązaniami do kwoty 2 tys. zł znacząco zwolniło. Udział takich osób w odniesieniu do wszystkich dłużników spadł z 40 proc. do 35 proc. Warto dodać, że ogólna liczba dłużników wzrosła w tym okresie (wzrost o 26 proc). Podobnie liczba osób zalegających z najniższymi kwotami (wzrost o 11 proc.). W sumie Polacy posiadają 26,9 mld zł zaległych zobowiązań. Z kolei wartość wypłacanych świadczeń 500+ w ciągu roku wynosi 23 mld zł.

Jak wynika z badania BIG, jeżeli Polacy wskazywali na inne zdarzenie niż 500+ wpływające na ich sytuację finansową, były to: Brexit, wahania kursu franka szwajcarskiego oraz wybór Trumpa w wyborach prezydencki USA.

1 komentarz

  1. Przykre jest to, że właściwie na każdym kroku chcą nas oszukać… Osobiście wiem jednak, że z pomocą kancelarii: Kancelaria LEX z Wrocławia można odzyskać swoje pieniądze. Niestety samemu nie jesteśmy w stanie nic wywalczyć, a jeśli osób będzie więcej wtedy jest większa siła . Trzeba walczyć o swoje, potem ludzi tona w długach i nie maja skad brac pieniędzy przez takie oszustwa!