Profil przeciętnego polskiego ciułacza – czyli jak lokujemy swoje oszczędności?

0

ING co roku publikuje raport na temat stanu finansów europejskich gospodarstw domowych – w tym także polskich. Finansowy barometr – bo tak nazywa się badanie – zostało zrealizowane w listopadzie 2016 roku w 13 krajach Europy. W Polsce wzięło w nim udział 1000 osób. Wyniki nie są zaskakujące i  jeszcze bardziej uwypuklają problemy Polaków w podejściu do inwestowania i oszczędzania pieniędzy.

Polacy mają problem z aktywnym inwestowaniem swoich oszczędności. Jeśli już odkładamy pieniądze, to na nisko oprocentowanym koncie lub w tzw. „skarpecie” w formie gotówki.

Spośród badanych osób, 77 proc. ankietowanych z Polski odpowiedziało, że posiada konto oszczędnościowe. Z kolei posiadanie lokaty terminowej w banku zadeklarowało 42 proc. respondentów. Dla porównania, w Europie ten odsetek jest nieco niższy. 69 proc. badanych odpowiedziało, że ma konto oszczędnościowe, a 31 proc. – że posiada lokatę w banku.

Widać na tym tle, że bardziej niż pozostałe nacje w Europie cenimy bezpieczne rozwiązania, które jednak przynoszą niższe stopy zwrotu. Przekłada się to na mniejszą skłonność do inwestycji.

Potwierdzają to dane dotyczące inwestowania na rynkach kapitałowych. 14 proc. polskich respondentów zainwestowałaby w akcje. Fundusze inwestycyjne wskazało 15 proc. badanych. Dla przykładu, w Europie, zarówno w przypadku akcji, jak i funduszy inwestycyjnych – odsetek był wyższy o 3 pkt proc. Inwestycje na rynkach kapitałowych nie cieszą się niestety popularnością w naszym kraju.

Jeżeli już inwestujemy, to najchętniej w nieruchomości – 22 proc. ankietowanych – oraz w metale szlachetne – 33 proc. ankietowanych. Szczególnie nieruchomości są bardzo lubianą formą inwestowania w Polsce. Problemem pozostaje bariera wejścia w taką inwestycję. Wymagany jest duży kapitał. Pomimo tego nieruchomości są uważane za inwestycję z najlepszą relacją ryzyka (niższe niż w przypadku akcji) do zysku (wyższy niż np. na lokatach).

Potwierdzają to także dane NBP, które pokazują, bardzo duży udział gotówki (60 proc. stanowią zakupy gotówkowe) w transakcjach zakupu nieruchomości w Polsce. Do tego dochodzi rekordowa sprzedaż nowych mieszkań w naszym kraju. Nieruchomości zyskały w ostatnim czasie na popularności, głównie przez niższe stopy procentowe.

Inwestycje kapitałowe (w akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne) mają w Polsce złe konotacje. Kojarzą się z dużym ryzykiem, oszustwem, wyzyskiem. Zauważa się duży poziom nieufności w stosunku do instrumentów finansowych służących do inwestowania na rynkach kapitałowych.

Osoby odpowiedzialne za raport podkreślają, że bardzo ważnym aspektem w budowaniu oszczędności jest długi horyzont czasowy oraz rozsądne inwestycje. Wskazują, że oszczędzając i inwestując Polacy powinni przede wszystkim myśleć o gromadzeniu kapitału na emeryturę.

Komentowanie zamknięte do odwołania