Polacy zadłużeni na ponad 40 mld zł

0

“Przeterminowane” zobowiązania Polaków sięgnęły 41,55 mld zł pod koniec września 2014 roku. Raport został sporządzony przez Związek Banków Polskich oraz BIG InfoMonitor. Najbardziej zadłużony obywatel naszego kraju posiadał dług w wysokości 115 mld zł.zadłużenie Polaków

Raport InfoDług prezentuje bieżące dane na temat zadłużenia Polaków. Z raportu wynika, że ponad 2,3 mld osób w Polsce ma problem ze spłacaniem zobowiązań w terminie. Jest to wzrost o 2,3 proc kwartał do kwartału. Łączne zadłużenie wyniosło 41,55 mld zł i wzrosło w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,6 proc (660 mln zł). Przeciętnie, jedna osoba była zadłużona na 17 tys. zł – jest to spadek o 0,65 proc. q/q. Z raportu wynika także, że ponad 60 proc. dłużników z przeterminowanymi zobowiązaniami jest winna ponad 5 tys. zł.

Eksperci komentując wyniki raportu podkreślają, że sytuacja polskich dłużników nie jest wyjątkowo zła. Uważają, że przeciętne zadłużenie na jedną osobę, które wynosi 17 tys. zł jest ciągle możliwe do spłacenia przez te osoby. Sprzyjać temu może polepszająca się koniunktura gospodarcza w Polsce.

Największe zadłużenie pośród badanych odnotowano na Śląsku – 7,8 mld zł (19 proc.). Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie – 6,54 mld zł. Na dalszych miejscach znalazły się województwa: wielkopolskie i dolnośląskie. Suma zobowiązań wymienionych województw to ponad połowa wszystkich długów – 21,32 mld zł. Najmniej zadłużeni byli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego – łącznie zobowiązania wyniosły blisko 600 mln zł.

Zobowiązania trzech najbardziej zadłużonych osób w Polsce wyniosło: mieszkaniec województwa mazowieckiego – 115,7 mln zł; mieszkaniec województwa lubelskiego – 54,66 mln zł; mieszkaniec województwa dolnośląskiego – 51,02 mln zł.

Komentowanie zamknięte do odwołania