Oszczędności Polaków wciąż rosną – najwięcej środków trzymamy w bankach

1

Serwis Analizy Online podaje cyklicznie dane na temat stanu oszczędności Polaków. Ostatnie dane – opublikowane pod koniec grudnia 2016 r, pokazują kolejny wzrost wartości oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Pod koniec zeszłego roku Polacy zgromadzili 1,28 bln zł. W porównaniu z końcem 2015 r. był to wzrost o 113 mld zł – czyli o 9,7 proc. w ujęciu procentowym.

W samym czwartym kwartale 2016 r., wzrost oszczędności Polaków wyniósł 52 mld zł (4,2 proc.). Najszybszy wzrost oszczędności nastąpił w formie gotówki oraz depozytów złotowych i walutowych. Depozyty bankowe i gotówka stanowiły 70 proc. wszystkich oszczędności. W ostatnim kwartale zeszłego roku wzrost tej formy oszczędności wyniósł 35 mld zł. Na koniec grudnia 2016 r. polskie gospodarstwa domowe na depozytach i w gotówce zgromadziły łącznie 899 mld zł. To waśnie depozyty bankowe zyskały najwięcej. W ujęciu nominalnym był to wzrost o 26 mld zł.

Duży napływ środków nastąpił wśród aktywów finansowych, notowanych na rynkach kapitałowych. Dużo oszczędności napłynęło do Otwartych Funduszy Emerytalnych. W sumie aktywa OFE wzrosły o trochę ponad 10 mld zł – czyli o 7,4 proc. Jest to największy napływ środków od 2010 r. Najwięcej środków zostało ulokowanych w akcjach spółek notowanych na polskiej giełdzie. Tempo wzrostu tego typu aktywów wyniosło w czwartym kwartale 10 proc. Z kolei oszczędności zgromadzone w funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych wzrosły o 2 proc w ostatnim kwartale 2016 r.

1 komentarz

  1. Grunt to wybrac dobrze. Ja tam trzymam się getina, bo to marka sama w sobie i polski kapitał