Oszczędności Polaków – czyli dlaczego nie oszczędzamy pieniędzy?

1

Według badania przeprowadzonego przez firmę Lindorff, Polacy posiadają oszczędności o łącznej wartości wynoszącej 1,2 bln zł. Jest to pokaźna suma, jednak gdy spojrzymy m.in. na stopę oszczędności albo środki jakie posiada przeciętny Kowalski – wnioski nie są już tak optymistyczne.

Według danych pochodzących z badania przynajmniej jedna trzecia Polaków w ogóle nie posiada oszczędności. Ponad 60 proc. ankietowanych deklaruj, że ich horyzont oszczędzania nie przekracza jednego miesiąca. Blisko połowa osób biorących udział w badaniu stwierdza, że to wysokość zarobków nie pozwala im na odkładanie pieniędzy.

Spośród wszystkich respondentów – 75 proc. odpowiedziało, że nie oszczędza na rzecz dzieci.

Badanie wskazuje dwa powody, które ograniczają Polaków w oszczędzaniu – niskie dochody oraz brak odpowiedniej wiedzy finansowej. Co zaskakując, pomimo niskiej skłonności do oszczędzania, aż 82 proc. osób potwierdziło, że warto oszczędzać pieniądze. Niestety ponad 30 proc. ankietowanych nie posiada żadnych oszczędności. Prawie połowa przepytanych osób przeznacza cały dochód na finansowanie bieżącej konsumpcji.

Według badania, Polacy oszczędzanie traktują jako zabezpieczenie na przyszłość. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że odkłada pieniądze na czarną godzinę. Inne motywy oszczędzania zależą przede wszystkim od wieku.

Młodzi (25-32 lata) oszczędzają z myślą o zakupie mieszkania na własność – 15 proc. odpowiedzi. Oszczędzając myślimy także o emeryturze – 9 proc. ankietowanych. Widoczna jest również wzrastająca świadomość na temat oszczędzania pieniędzy. Najwięcej oszczędności mają młode osoby. Prawie 20 proc. ma oszczędności w wysokości do 1 tys. zł. 14 proc. posiada do 5 tys. zł. 10 proc. posiada oszczędności na poziomie od 20 tys. do 50 tys. zł. Taki stan rzeczy może wynikać z mniejszych zobowiązań w życiu – brak dzieci, możliwość zdobywania doświadczenia, rozwój osobisty. Widać to doskonale po grupie w wieku 32-40 lat. Takie osoby oszczędzają z myślą o rodzinie i edukacji dzieci.

Osoby starsze oszczędzają przede wszystkim na przyszłą konsumpcję. Odkładają pieniądza z myślą o wakacjach czy też poprawie komfortu życia.

Niestety Polacy nie myślą o oszczędzaniu długoterminowym. 78 proc. nie oszczędza na emeryturę. Jeśli już decydujemy się oszczędzać to odkładamy pieniądze na lokatach lub kontach oszczędnościowych – 49 proc. ankietowanych. Tylko 10 proc. respondentów oszczędza kupując akcje lub obligacje. O wiele mniej osób wskazywało na fundusze inwestycyjne i polisy, jako formę oszczędzania.

Z badań wynika, że oszczędzamy nieregularnie. Jesteśmy w stanie odłożyć większe kwoty tylko parę raz do roku. Nie wynika to z kwestii ekonomicznych. Większość z nas nie ma wiedzy na temat oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Co ciekawe – prawie 70 proc. ankietowanych deklaruje, że robiłoby to, gdyby wiedziało jak.

 

1 komentarz

  1. Czemu nie oszczędzamy? Bo nie mamy z czego odkładać. Ludzie muszą jeszcze się zapożyczać. Sama od takich należę. Musiałam skorzystać z moneyman bo brakowało mi na najpilniejsze rzeczy. Jeśli zmieni się płaca w naszym kraju, to na pewno więcej ludzi zacznie oszczędzać.