Ostatnia transza środków z programu MdM na wyczerpaniu – BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków

0

Skończyła się przedostatnia transza środków z programu MdM. BGK 7 kwietnia wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Następna, ostatnia już, okazja na zdobycie dofinansowania to początek 2018 r. Na horyzoncie pojawia się już jednak nowy program – Mieszkanie+.

Środki przeznaczone na 2017 r. wyczerpały się już pod koniec stycznia. Można było starać się jeszcze o dopłaty na zakup mieszkania w 2018 r. Jednak BGK poinformował, że przestał przyjmować wnioski także na dofinansowanie na następny rok. Złożone wnioski z planowaną datą wypłaty na przyszły rok przekroczyły dostępny limit 50%. 

Pula środków programu MdM przeznaczonych na 2017 rok wyczerpała się błyskawicznie. Do 6 kwietnia przyjmowane były jeszcze wnioski o dofinansowanie z puli przeznaczonej na 2018 r. Pula na przyszły rok wynosi 762 mln zł, ale w tym roku przyjmowano wnioski na 50% tej kwoty. Oznacza to, że do 6 kwietnia BGK rozdysponował 381 mln zł. Nowe wnioski o dofinansowanie z programu MdM będzie można składać od początku stycznia 2018 r. Będzie to już ostatnia transza środków z programu MdM. Łącznie zostało jeszcze 381 mln zł.

Modyfikacje programu MdM

Osoby, które skorzystały z programu MdM, w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania, w przypadku narodzin trzeciego lub kolejnego dziecka – mogą otrzymać dodatkowe środki z budżetu państwa. Dotyczy to także osób, które przysposobią dziecko. Wsparcie odbywa się w formie spłaty części kredytu beneficjenta programu MdM. Wnioski o dodatkowe środki można składać także po 2018 r. – czyli po dacie wygaśnięcia programu MdM. Dopłata do spłaty kredytu jest jednorazowa.

Komentowanie zamknięte do odwołania