Oprocentowanie lokat bankowych – porównanie ofert

0

Polacy głównie oszczędzają na lokatach

Jak pokazują statystyki NBP i serwisu Analizy Online – najpopularniejszym sposobem oszczędzania wśród Polaków pozostają lokaty bankowe. Według szacunków, środki pieniężne zgromadzone przez polskie gospodarstwa domowe  wyniosły ponad 1,42 bln zł. Udział depozytów, w ogólnej wartości oszczędności gospodarstw domowych w Polsce stale rośnie – dochodząc w 2019 roku do ponad 60 proc. całości oszczędności. Tendencja ta utrzymuje się nieprzerwanie od 2004 roku.

Czy lokaty terminowe są bezpieczne?

Lokaty bankowe, podobnie jak inne depozyty oferowane przez banki, są objęte gwarancjami bankowymi. Instytucją gwarantującą depozyty w Polsce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancje obejmują środki pieniężne ulokowane w bankach działających w Polsce. Oprócz gwarancji, BFG wspomaga banki należące do polskiego systemy bankowego, jeśli te znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Fundusz finansowany jest m.in. składkami wpłacanymi przez banki, które działają w Polsce. BFG może czerpać środki na wypłacanie depozytów również z: budżetu państwa, kredytu udzielanego przez NBP lub też z pomocy zagranicznej – np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Co gwarantuje nam BFG?

 • BFG gwarantuje wypłatę środków pieniężnych, do których klient banku nie ma dostępu np. po ogłoszeniu upadłości przez ten bank.
 • Limit gwarancji wynosi równowartość 100 tys. euro – do takiej kwoty będą wypłacane utracone środki pieniężne. Jeżeli klient będzie posiadał w danym banku w sumie więcej niż 100 tys. euro w złotych, nie będzie mógł liczyć na zwrot wszystkich środków.
 • Środki pieniężne są wypłacane w ciągu 7 dni roboczych od utracenia do nich dostępu.
 • Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i w obcej walucie.
 • O gwarantowane środki można ubiegać się przez 5 lat od zawieszenia działalności banku.
 • Środki pieniężne są wypłacane wraz z należnymi odsetkami.
 • Gwarancje nie obejmują produktów strukturyzowanych czy też o charakterze ubezpieczeniowym. Zwrot oszczędności przysługuje wyłącznie od produktów o charakterze oszczędnościowym (rachunki bieżące, ROR-y, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe).
 • Od końca listopada 2013 roku gwarancjami objęte są również Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Inne instytucje parabankowe, które oferują depozyty terminowe nie są objęte gwarancjami. Pełną listę instytucji finansowych, które podlegają gwarancjom BFG można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • W ostatnim czasie rozszerzono środki, które są objęte ochroną, np. środki pochodzące z wypłaty ubezpieczenia. Od teraz można liczyć na dodatkowe gwarancje – o czym piszę tu.

Aktualny ranking oprocentowania lokat terminowych

Poniżej prezentowany jest aktualny ranking oprocentowania najlepszych lokat. W zestawieniu można znaleźć przede wszystkim informacje na temat terminu zapadalności oferowanego depozytu oraz wysokości oprocentowania. Przeanalizowane oferty są najlepsze spośród tych dostępnych na polskim rynku w listopadzie 2019 r. Warto zwrócić uwagę na szczegóły ofert – czyli m.in.: możliwość otworzenia lokaty przez Internet lub brak dodatkowych wymogów stawianych przez banki (np. konieczność otworzenia rachunku osobistego w ramach zakładania lokaty). Oferty zostały uporządkowane według wysokości oprocentowania.

BankLokataOkresOprocentowanieSzczegóły
idea_120x96-minLokata Witaj6 miesięcy4,00%sprawdź ofertę
Lokata dla nowych klientów3 miesiące3,50%sprawdź ofertę
Lokata w Inbank36 miesięcy2,95%sprawdź ofertę
e-Lokata na nowe środki3 miesięcy2,10%sprawdź ofertę

 

Najlepsze oprocentowanie można otrzymać w Nest Bank. Oferta Nest Banku w założeniu ma być innowacyjna i skierowana do rodzin chcących oszczędzać długoterminowo. Nest Bank oferuje nowym klientom Lokatę Witaj oprocentowaną na 4% w skali roku. Termin zapadalności to 3 lub 6 miesięcy. Minimalny depozyt może wynieść 1 tys. zł, a maksymalny – 10 tys. zł. Jedna osoba może założyć jedną lokatę. Otwierając lokatę musimy również założyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Konto osobiste i karta debetowa są bezpłatne.

W dalszej części rankingu zaprezentowano pełne zestawienie ofert lokat terminowych, uporządkowane według terminów zapadalności – od krótkoterminowych depozytów po długoterminowe lokaty. Na pierwszych miejscach w swoich kategoriach znajdują się lokaty terminowe z najwyższym oprocentowaniem.

Pełny ranking ofert – lokaty do 3 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Idea BankLokata Happy2 miesiące4,00%
Nest BankLokata Witaj3 miesiące4,00%
BGŻ OptimaLokata Bezkarna3 miesiące3,50%
Idea BankLokata Happy Pro3 miesiące3,50%
Lion’s BankLokata Welcome40 dni3,00%
Idea BankLokata Tylko Teraz3 miesiące3,00%
BGŻ OptimaLokata Bezkompromisowa3 miesiące2,70%
Idea BankLokata Cloud3 miesiące2,55%
Millennium BankLokata Mobilna3 miesiące2,50%
Raiffeisen PolbankLokata mobilna3 miesiące2,00%
Idea BankLokata mobilna3 miesiące1,80%

 

Pełny ranking ofert – lokaty od 4 do 6 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Nest BankLokata Witaj6 miesięcy4,00%
Nest BankLokata Lojalna6 miesięcy2,70%
Lion’s BankLokata Fortune6 miesięcy2,65%
Alior BankLokata dla nowych klientów6 miesięcy2,50%
Bank Zachodni WBKLokata mobilna4 miesiące2,50%
Idea BankLokata na nowe środki5 miesięcy2,30%
Getin Banke-lokata na nowe środki4 miesiące2,30%
BOŚ BankEKOlokata Wysoko Procentująca6 miesięcy2,05%
Toyota BankPlan depozytowy na 160 dni4 miesięcy2,00%

 

Pełny ranking ofert – lokaty od 7 do 11 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
BOŚ BankEKOlokata Wysoko Procentująca9 miesięcy2,05%
Lion’s BankLokata Profitable PLUS7 miesięcy2,00%
Toyota BankLokata Standardowa10 miesięcy1,95%
Idea BankLokata nr 110 miesięcy1,80%
Plus BankLokata Standardowa przez Plusbank2410 miesięcy1,75%
Idea BankLokata Fair Play9 miesięcy1,75%
Nest BankNest Lokata9 miesięcy1,70%
Volkswagen Bank PolskaLokata Plus9 miesięcy1,60%
mBankLokata na nowe środki9 miesięcy1,50%
Santander BankLokata Zysk+9 miesięcy1,40%
Raiffeisen PolbankStandardowa Lokata Terminowa9 miesięcy1,30%
EurobankLokata terminowa9 miesięcy1,25%

 

Pełny ranking ofert – lokaty od 12 miesięcy i powyżej

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Santander Consumer BankLokata Online Nowe Środki24 miesięcy2,30%
Toyota BankDepozyt Plus12 miesięcy2,30%
Santander Consumer BankLokata Stabilna24 miesięcy2,05%
EurobankLokata terminowa24 miesiące1,85%
Bank MillenniumLokata Horyzont Zysku15 miesięcy1,80%
Plus BankLokata internetowa12 miesięcy1,75%
Nest BankNest Lokata24 miesiące1,70%
Getin BankLokata progresywna12 miesięcy1,60%
Peako SAe-lok@ta12 miesięcy1,60%
BOŚ BankEKOlokata z Bonusem12 miesięcy1,60%
PKO BPLokata z iKO24 miesięcy1,20%
T-Mobile UBLokata Standardowa12 miesiące1,10%
ING Bank ŚląskiLokata terminowa24 miesiące1,10%

 

Oprocentowanie lokat bankowych w Polsce

Oprocentowanie lokat bankowych w Polsce od dłuższego czasu znajduje się na równi pochyłej. Jeszcze kilka lat temu, w przypadku najlepszych lokat, można było liczyć na 6-7 proc. w skali roku. Wszystko za sprawą obniżek stóp procentowych. Obecnie główna stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc. (stan na 11.2019). Pomimo tego, że oprocentowanie w ostatnim okresie znacząco spadło, wciąż znajdują się chętni, którzy są skłonni zakładać depozyty bankowe.

Które oferty mogą zagwarantować wyższe oprocentowanie?

Atrakcyjne oprocentowanie na lokacie można uzyskać m.in. wpłacając nowe środki na depozyt lub zakładając dodatkowo inne produkty bankowe takie jak np. konto osobiste. Zazwyczaj są to oferty promocyjne, z ograniczonym dostępem i trwające tylko przez pewien okres. W takich przypadkach banki oferują zazwyczaj wyższe oprocentowanie, niż dla standardowych lokat lub umożliwiają zdobycie premii pieniężnej. Przeciętne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych waha w graniach 1,4-1,5 proc. w skali roku. Wyższe średnie oprocentowanie posiadają lokaty na okres 2 lat – ok. 2 proc. Najlepsze oferty lokat i kont oszczędnościowych posiadają oprocentowanie nominalne na poziomie 3-4 proc. w skali roku. Są to jednak lokaty krótkoterminowe – na 2-3 miesiące, zazwyczaj na promocyjnych warunkach dla nowych klientów. Warto także zwrócić uwagę, że zyski z takich lokat powinny być oceniane w skali roku.

Od czego zależy oprocentowanie lokat?

Oprocentowanie lokat zależy przede wszystkim od trzech czynników – inflacji, stóp procentowych oraz stawki WIBOR na rynku międzybankowym. Poziom stóp procentowych jest ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej. Na decyzję RPP wpływają wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na politykę pieniężną jest poziom inflacji. RPP ma za zadanie utrzymywanie poziomu inflacji w Polsce w granicach celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. z przedziałem odchyleń +/- 1 proc.

Stopy są głównym narzędziem wykorzystywanym przez banki centralne w celu stabilizowania cen dóbr i usług w gospodarce. Główna stopa referencyjna wpływa na poziom stawki WIBOR. Z kolei w odniesieniu do stawki WIBOR banki ustalają oprocentowanie lokat terminowych. W uproszczeniu, spadek inflacji skutkuje obniżeniem stóp procentowych. To przekłada się na spadek WIBOR-u, a co za tym idzie spada również oprocentowanie lokat.

Obecnie na rynku międzybankowym miesięczna stopa WIBOR wynosi 1,66 proc., 3-miesięczna 1,73 proc., a roczna 1,81 proc.

Skończył się długi okres wysokich realnych stóp procentowych w Polsce. Wszystko za sprawą wzrostu inflacji (Odczyt za październik 2019 wyniósł 2,5 proc. rok do roku ). Przy obecnej wysokości stóp procentowych (1,5 proc. główna stopa referencyjna), realnie praktycznie nic nie zarabiamy – a wręcz tracimy. Warto w najbliższym czasie sprawdzać poziom inflacji i odnosić odczyt do wysokości nominalnego oprocentowania lokat. Należy zaznaczyć, że przy bardziej dynamicznym wzroście inflacji, RPP może zdecydować się podnieść stopy procentowe, co z kolei powinno wpłynąć na wzrost oprocentowania lokat.

Rodzaje oprocentowania lokat

polskabankowosc.com.plAnalizując oferty lokat bankowych, można zwrócić uwagę, że banki proponują swoim klientom różne rodzaje oprocentowania na depozycie bankowym. Przeważnie jest to oprocentowanie stałe, która nie zmienia się w trakcie trwania umowy o lokatę. Jednak na rynku można znaleźć również lokaty z oprocentowaniem zmiennym – które najczęściej jest uzależnione od stawek WIBOR lub WIBID na rynku międzybankowym. Niekiedy można także spotkać się z lokatami z oprocentowaniem progresywnym lub regresywnym. Oznacza to, że oprocentowanie zmienia się w ustalonym okresie o stałą wartość. W przypadku lokat z oprocentowaniem progresywnym, najwyższe oprocentowanie osiąga się w ostatnim okresie kapitalizacji odsetek. Aby trafnie ocenić rentowność lokaty progresywnej, należy uśrednić oprocentowanie z całego okresu.

Jaki rodzaj oprocentowania opłaca się najbardziej w danym momencie?

Oprocentowanie stałe – jest najbardziej opłacalne, kiedy spodziewamy się obniżek stóp procentowych. W takiej sytuacji, zakładając lokatę ze stałym oprocentowaniem, pomimo obniżki stóp procentowych i spadku oprocentowania lokat, klient ma gwarancję, że jego zysk nie zmniejszy się.

Oprocentowanie zmienne – jest korzystne, gdy spodziewamy się podwyżek stóp procentowych. W takim przypadku, wraz ze wzrostem stóp procentowych, a co za tym idzie i oprocentowania lokat – rosną zyski z założonej lokaty bankowej.

Oprocentowanie progresywne – zakładając lokatę z oprocentowaniem progresywnym przede wszystkim należy policzyć średnie oprocentowanie dla całego terminu zapadalności lokaty. Zaletą tego typu oprocentowania jest możliwość wypłaty środków przed upłynięciem terminu zapadalność wraz z naliczonymi odsetkami. Jeśli spodziewamy się, że zdeponowane środki pieniężne będą nam w pewnym momencie potrzebne – warto zdecydować się na lokatę progresywną. Zachowamy w takiej sytuacji naliczone odsetki.

Jak liczyć realne zyski z lokat terminowych?

shutterstock_113281159Oprocentowanie lokat podawana przez banki nie informuje nas, ile dokładnie zarobimy na lokacie. Przy ocenie rentowności depozytu należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze należy policzyć, ile wyniosą miesięczne odsetki. W tym przypadku trzeba pamiętać, że podawane przez banki oprocentowanie jest tylko oprocentowaniem nominalnym w skali roku, dlatego należy mieć na uwadze termin zapadalności lokaty. Jeśli lokata jest trzymiesięczna, to oprocentowanie będzie stanowiło 1/4 podawanego przez bank oprocentowania.

Aby policzyć kwotę odsetkową, należy również uwzględnić rodzaj kapitalizacji. Kapitalizacja odsetek może odbywać się codziennie, co miesiąc lub na koniec terminu zapadalności. Tutaj z kolei warto pamiętać, że działa zasada procentu składanego. Naliczone odsetki powiększają nam podstawę, od której są obliczane kolejne kwoty odsetkowe. Dlatego im częstsza kapitalizacja odsetek – tym większa kwota odsetkowa na koniec trwania lokaty.

Kolejnym aspektem, który należy uwzględnić przy ustalaniu zysków z lokaty, jest podatek od dochodów kapitałowych. Wynosi 19% i jest automatycznie pobierany przez banki, które pomniejszają kwotę odsetkową o należny podatek  na koniec okresu umowy o lokatę.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na nasze zyski z lokaty jest stopa inflacji. Uwzględniając inflację obliczamy, jakie zyski realne osiągniemy z depozytu. Inflacja zmniejsza siłę nabywczą naszych oszczędności. Oznacza to, że za posiadane środki po okresie np. roku przy inflacji 3% – będziemy mogli nabyć o 3% mniej produktów i usług lub patrząc na to inaczej  – nasze oszczędności będą o 3% mniej warte niż rok wcześniej. Jeśli lokata roczna posiada oprocentowanie na poziomie 5%, to przy inflacji wynoszącej 3% – realnie zarobimy 2% (bez uwzględnienia podatku Belki) w ciągu 12 miesięcy.

Podatek od dochodów kapitałowych (podatek Belki) – podatek pobierany od osób fizycznych, które osiągnęły zysk z zainwestowanego kapitału. Został wprowadzony w 2002 roku przez ówczesnego Ministra Finansów – Marka Belkę. Podatek wynosi 19% i jest pobierany m.in. od:

 • odsetek z lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych,
 • dywidend np. z akcji,
 • przychodów z inwestycji w papiery wartościowe,
 • przychodów z inwestycji w fundusze kapitałowe,
 • przychodów z pochodnych instrumentów finansowych.

Czy opłaca się obecnie otwierać lokaty bankowe?

analiza ofert bankówNa podstawie informacji przedstawionych powyżej, wiemy już, że oceniając zyskowność lokat trzeba zwrócić uwagę na rodzaj kapitalizacji oraz poziom inflacji. Należy również uwzględnić podatek Belki oraz to, że banki podają oprocentowanie w skali roku. Jednak przede wszystkim, to poziom inflacji w relacji do stóp procentowych jest kluczowy dla realnych zysków z lokat. Dlatego warto śledzić odczyty inflacji podawane przez GUS oraz decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Obecnie, w Polsce widoczny jest wzrost cen dóbr i usług. Do niedawna realne stopy procentowe w Polsce były jednym z najwyższych spośród krajów Unii Europejskiej (realne stopy procentowe to nominalne stopy procentowe pomniejszone o poziom inflacji). Zachęcało to do oszczędzania na lokatach, które są praktycznie pozbawione ryzyka. Porównując ostatnie odczyty poziomu stóp (główna wynosi 1,5 proc.) do poziomu inflacji (2,2 proc. rdr w kwietniu 2019 r.) okazuje się, że realnie na lokatach prawie nic nie zarabiamy – a są miesiące kiedy tracimy. Wydaje się, że w najbliższym czasie tylko najlepsze lokaty mogą pozwolić realnie zarabiać. Sytuacja nie powinna zmienić się w 2019 r. Pierwszych podwyżek należałoby się spodziewać najwcześniej pod koniec 2019 r. – chociaż i to jest bardzo wątpliwe. Naszym zdaniem stopy procentowe wzrosną, dopiero po wyborach parlamentarnych w 2019 roku i w momencie, gdy EBC zdecyduje się na podwyżkę stóp w strefie euro – czyli w 2020 roku.

Oprocentowanie lokat bankowych – porównanie ofert
4.5 (90.17%) 59 votes

Komentowanie zamknięte do odwołania