Ognivo – czyli system do przenoszenia kont bankowych

0

Ognivo to system zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i służący m.in. do przenoszenia kont osobistych z jednego do banku do drugiego. Niestety, nie cieszy się on dużą popularnością w naszym kraju – a szkoda, bo to bardzo przydatne narzędzie do zamiany rachunku bankowego.

System Ognivo pozwala na bezpieczną i łatwą komunikację online pomiędzy bankami i podmiotami mogącymi uzyskać informacje objęte tajemnicą bankową. Ogniovo umożliwia komunikację między uczestnikami systemu rozliczeniowego Elixir i Euro Elixir, a także podmiotami współpracującymi z bankami – w tym m.in.: ZUS, US, Poczta Polska, izby celne.

Bardzo przydatną funkcją systemu Ognivo jest możliwość przeniesienia rachunku osobistego między bankami. Co prawda Ognivo wciąż nie cieszy się zbyt dużą popularnością, jednak dla przykładu w I kwartale 2017 roku ok. 10 tys. osób przeniosło w ten sposób konto do innego banku. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. jest to wzrost o prawie 70 proc.  Rekordowy był II kwartał 2016 roku kiedy to przeniesiono ponad 14 tys. kont.

Konto można przenieść składając wcześniej wniosek w banku, w którym otwieramy nowy rachunek. Możemy wydać dyspozycję zaimportowania niektórych ustawień ze starego konta bankowego. Bank może razem z kontem przenieść ustawienia dotyczące zleceń stałych, poleceń zapłat, pełnomocnictw. Możemy także poprosić o przekazanie informacji o zmianie rachunku takim instytucjom jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

Bank za nas spełni wszystkie formalności związane z przeniesieniem konta. Zmiana rachunku trwa kilka dni i w praktyce nie jest wymagany udział klienta. Więcej informacji można znaleźć na stronie systemu Ognivo – tutaj.

Komentowanie zamknięte do odwołania