Najczęstsze pytania odnośnie programu MDM

0

Program ”Mieszkanie dla młodych”, oferujący pomoc finansową przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu cieszy się dużą popularnością. Powstaje jednak kilka wątpliwości związanych z różnymi sytuacjami życiowymi. Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące warunków programu MDM.shutterstock_146949359

1. Czy jest jakiś limit limit zarobków pozwalający na otrzymanie dofinansowania?

W warunkach programu nie ma żadnego limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia. Z pomocy może skorzystać każdy, niezależnie od zarobków. Osobną kwestią jest jednak zdolność kredytowa wymagana przez banki udzielające kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

2. Czy można skorzystać z programu posiadając działkę budowlaną lub ziemię rolną?

Można. Dofinansowanie może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

3. Czy mogę skorzystać z programu, jeśli w przeszłości posiadałem inne mieszkanie, które sprzedałem?

Osoba ubiegająca się o pomoc nie może być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko aktualnie, ale także w przeszłości. Celem ustawy jest udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania. Można natomiast skorzystać z programu, jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości.

4. Czy pomoc mogą uzyskać pary żyjące bez ślubu?

Niestety nie. Program jest skierowany do rodzin lub osób samotnych.

5. Czy w ramach programu można zakupić mieszkanie na rynku wtórnym?

Niestety nie można. Dofinansowanie z programu “Mieszkanie dla młodych” można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

6. Czy mogę nabyć mieszkanie w ramach programu, a później je sprzedać?

Nie ma takiej opcji. Program ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nie osiąganiu zarobków. W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego sprzeda go lub wynajmie, będzie musiał zwrócić kwotę dofinansowania.

Komentowanie zamknięte do odwołania