Na co wydajemy środki z programu Rodzina 500+ – pierwsze analizy nie zaskakują

0

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarki SGH – większość środków z programu 500+ jest przeznaczana na konsumpcję. Głównie środki finansują zakup żywności, ubrań; ale również przeznaczane są na edukację dzieci. Tylko co szósty beneficjent programu 500+ odkłada środki na oszczędności.

Według badania, 42,6 proc. ankietowanych zadeklarowało zakup żywności i odzieży za otrzymane środki z programu 500+. Na drugim miejscu wśród wydatków znalazły się opłaty związane z przedszkolem – 34,2 proc. badanych. Porównywalną ilość odpowiedzi – 32 proc. ankietowanych – uzyskały wydatki na edukację i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Tylko nieco ponad 16 proc. respondentów deklarowało zwiększenie oszczędności w ramach otrzymywania środków z programu 500+.

Według badania przeprowadzonego przez pracowników SGH, gospodarstwa domowe przeznaczające środki z programu rządowego na spłatę zaległych zobowiązań stanowią niski udział w całej grupie beneficjentów 500+. Tylko niewielka część rodzin otrzymująca wsparcie rządowe, przeznacza środki na spłatę kredytów. Z tego względu dostrzega się ogólną poprawę sytuacji finansowej większość gospodarstw domowych korzystających z programu 500+.

Badanie pokazuje również tendencje wydatkowania środków w dłuższym terminie. Większość ankietowanych deklaruje zwiększenie wydatków na edukację – 44,3 proc., a także większe wydatki związane ze szkołą i przedszkolem – 44,1 proc. respondentów. Jeśli chodzi o kwestię oszczędzania środków z programu 500+, wyłącznie 16,8 proc. ma zamiar zwiększyć środki przeznaczane na budowę kapitału na przyszłość.

Z przeprowadzonego badania, naukowcy z SGH wysunęli wniosek, iż powinien nastąpić „spodziewany efekt popytowy środków transferowanych do gospodarstw domowych w Polsce”. Jednak „inne sposoby finansowania tego programu – na przykład obligacje państwowe – oferowane jego beneficjentom w miejsce transferów gotówki mogą nie znaleźć wielu chętnych”.

Z przeprowadzonego badania wynika, że Polacy raczej będą wydawać 500+ na bieżącą konsumpcję, niż oszczędzać – do czego miał zachęcać premier Morawiecki i jego rozwiązania proponowane w Program Budowy Kapitału. Być może tendencja zmieni się, jeśli pojawią się odpowiednie bodźce do długoterminowego oszczędzania – np. w postaci ulg podatkowych.

 

Komentowanie zamknięte do odwołania