Ministerstwo Sprawiedliwości chce obniżki kosztów pożyczek – czy „chwilówki” znikną z Polski?

0

Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło projekt nowelizacji tzw. ustawy anytlichwiarskiej. Nowe prawo miałoby m.in. znacząco obniżyć koszty szybkich pożyczek gotówkowych. Regulacje wprowadziłyby ograniczenia wysokości kosztów pozaodsetkowych. Należy zaznaczyć, że mieliśmy już w tym roku zmiany prawa dotyczące pożyczek pozabankowych. Od marca 2016 r. wprowadzono limit kosztów oraz ograniczono możliwość rolowania pożyczek w nieskończoność.

Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości miałyby wprowadzić nowe ograniczenia regulujące wysokość całkowitych kosztów udzielenia pożyczki. Po zmianach, koszty nie mogłyby wynosić więcej niż wysokość maksymalnych odsetek oraz odsetek za opóźnienie.

Zostanie ograniczona także suma zabezpieczeń pożyczki. Po wprowadzeniu nowelizacji, suma zabezpieczeń mogłaby wynosić: wartość pożyczki + maksymalne odsetki za okres przewidziany w umowie + odsetki za okres wydłużony o 6 miesięcy.

Obniżce miałyby ulec wszystkie parametry, na podstawie których określa się maksymalną wysokość opłat i prowizji – czyli koszty pozaodsetkowe. Po marcowej nowelizacji ustawy antylichwiarskiej obecne limity wynoszą:

  • Koszty pozaodsetkowe nie mogą być wyższe nić 25 proc. kwoty pożyczki + 30 proc. kwoty za każdy rok trwania umowy pożyczkowej – czyli roczne koszty pozaodsetkowe pożyczki nie mogą być wyższe niż 55 proc. ogólnych kosztów.
  • Suma kosztów nie może być wyższa niż 100 proc. wartości pożyczki w skali całego okresu, na jaki została zaciągnięta.

Nowe limity miałyby wynosić:

  • Koszty pozaodsetkowe nie mogłyby być wyższe nić 10 proc. kwoty pożyczki + 10 proc. kwoty za każdy rok trwania umowy pożyczkowej – roczne koszty pozaodsetkowe pożyczki nie mogłyby być wyższe niż 20 proc. ogólnych kosztów.
  • Suma kosztów nie mogłaby być wyższa niż 75 proc. wartości pożyczki w skali całego okresu, na jaki została zaciągnięta.

Przypomnijmy, że obecnie maksymalne oprocentowanie nominalne może wynosić 10 proc. w skali roku. Stanowi to 4-krotność wartości stopy lombardowej, na podstawie której ustawowo ustala się maksymalne odsetki od kredytu.

Przykład:

Obecnie, pożyczka dla kwoty 1000 zł do spłacenia w ciągu miesiąca posiada następujące koszty maksymalne:

8,33 zł (maksymalne odsetki od oprocentowania 10 proc. w skali roku) + 250 zł (25 proc. kosztów pozaodsetkowych) + 25 zł (30 proc./12 miesięcy kosztów odsetkowych) = 283,33 zł całkowitych kosztów

Po zmianie, pożyczka dla kwoty 1000 zł do spłacenia w ciągu miesiąca posiada następujące koszty maksymalne:

8,33 zł (maksymalne odsetki od oprocentowania 10 proc. w skali roku) + 100 zł (10 proc. kosztów pozaodsetkowych) + 8,33 zł (10 proc./12 miesięcy kosztów odsetkowych) = 116,66 zł całkowitych kosztów

Koszty pożyczki po zmianie ustawy spadłyby o ponad połowę.

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim miałaby wprowadzić także zmiany dotyczące obowiązków informacyjnych. Standardy reklamy pożyczek zostałyby ujednolicone. Podmiot udzielający pożyczki będzie musiał podać w sposób transparenty wysokość: odsetek, kosztów pozaodsetkowych i RRSO. Miałoby to dotyczyć także pożyczek udzielanych pomiędzy osobami fizycznymi. Podobne kroki, co do prezentowania ofert pożyczek i ich kosztów, podjął Google wprowadzając jednolite standardy.

Po nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, za złamanie powyższych zasad groziłoby nawet do 5 lat więzienia.

Warto też dodać, że na wieść o planowych zmianach, kurs spółki, notowanej na brytyjskiej giełdzie, będącej właścicielem Provident, spadł aż o ponad 40 proc.

 

Komentowanie zamknięte do odwołania