Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem będą szerzej dostępne – Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami

0

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi regulacjami, które mają nakłonić banki do oferowania kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Mają to umożliwić listy zastawne, które miałyby dostarczyć kapitału do finansowania kredytów hipotecznych. Jak do tej pory, oferta banków pod tym względem jest uboga.

Przy Świętokrzyskiej planowane są zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Ministerstwo chce, aby banki zaczęły oferować kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Miało by to uchronić kredytobiorców przed ryzykiem zmiany stóp procentowych. Docelowo banki zajmujące się bankowością detaliczną mają swoje portfele kredytowe przenosić do banków hipotecznych.

Ministerstwo dąży do zwiększenia udziału kredytów o stałym oprocentowaniu w portfelach kredytowych polskich banków, do tego stopnia, aby był to dominujący sposób finansowania zakupów nieruchomości w Polsce. Dla porównania w Unii Europejskiej kredyty o stałej stopie procentowej stanowią ponad 80% detalicznego finansowania zakupu nieruchomości.

Oprocentowanie kredytów o stałej stopie procentowej ma wyższą marżę, ale wyeliminowane jest ryzyko stopy procentowej – Kowalski wie, że jego rata nigdy się nie zmieni. Nieznaczny wzrost kosztów ogranicza znacząco ryzyko – a więc kredytobiorca na tym zyskuje. W tym miejscu warto także przypomnieć sytuację z kredytami frankowymi – i wzrost ryzyka przy umocnieniu franka.

Z jednej strony zmiany powinny wzmocnić sektor bankowy w Polsce. Z drugiej strony zyskają także kredytobiorcy. Każdy jest na tym wygrany. Dodatkowym plusem jest to, że w tej chwili w Polsce stopy procentowe są na rekordowo niskich poziomach – co przy perspektywie wprowadzenie kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem – jest bardzo dobrą wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców.

 

Komentowanie zamknięte do odwołania