Jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

0

Każdy z nas może założyć Indywidualne Konto Emerytalne. Rachunek taki możemy otworzyć w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym lub w funduszu inwestycyjnym. IKE jest także możliwe do założenie jako rachunek maklerski. Wszystko zależy od nasze awersji do ryzyka.

Indywidualne Konto Emerytalne to rodzaj rachunku, pozwalającego na gromadzenie oszczędności przeznaczonych na emeryturę. Największą zaletą IKE jest brak opodatkowania. Konta emerytalne nie podlegają podatkowi od dochodów kapitałowych. IKE można założyć od 16 roku życia. Jednak aby uzyskać nieopodatkowany zysk, oszczędności należy wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego.

IKE jest możliwe do założenia w czterech różnych instytucjach finansowych. Banki oferują IKE jako lokatę bankową. Taki rachunek posiada oprocentowanie oraz określony jest rodzaj kapitalizacji. W swojej charakterystyce nie różni się od lokaty. Jedynie tym, że maksymalna wpłata na rachunek IKE w banku wynosi 10 tys. zł – czyli 3-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego.

IKE prowadzone w funduszach inwestycyjnych jest rodzajem umowy pomiędzy klientem a Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. TFI zobowiązuje się prowadzić konto klienta. Klient może wybrać charakter funduszy czyli zdecydować: czy będzie to fundusz akcji, czy fundusz obligacji. Środki wpłacane są na rachunek IKE, a TFI zgromadzone oszczędności inwestuje na rynkach kapitałowych.

Kolejną możliwością skorzystania z IKE jest wybranie ubezpieczenia na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Podobnie jak w przypadku funduszu inwestycyjnego, zawierana jest umowa pomiędzy klientem i towarzystwem, zobowiązująca ubezpieczyciela do zarządzania powierzonym kapitałem. Wpłaty na konto odbywają się w formie comiesięcznych składek. Ich wysokość jest ustalana przez ubezpieczyciela.

IKE jest również możliwe do założenia w formie rachunku maklerskiego. W tym przypadku klient zawiera umowę z domem maklerskim, który będzie prowadził rachunek. Rachunek maklerski w formie IKE dzieli się na dwa konta. Na jednym przechowywane są zakupione już papiery wartościowe. Na drugim koncie gromadzone są oszczędności przeznaczane na zakup akcji. Klienci w ramach rachunku IKE w domu maklerskim sami decydują o strategii inwestowania oraz o poziomie ponoszonego ryzyka.

Komentowanie zamknięte do odwołania