Jak podatek bankowy wpłynął na marże kredytowe w polskich bankach?

0

Od jakiegoś czasu Polacy muszą się liczyć z wyższymi kosztami związanym z zakupem mieszkania na kredyt. Nie mam na myśli tutaj cen nieruchomości, a wzrost kosztów kredytowych. Ostatnie dane pochodzące z raportu Centrum AMRON nie zaskakują. Polacy płacą wyższe marże kredytowe. Powód? Przerzucenie kosztów podatku bankowego na klientów.

Fakt przerzucenia części kosztów podatku bankowego potwierdza również analiza Lion’s Banku. Najbardziej w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrosły koszty kredytów hipotecznych. W raporcie banku można przeczytać, że jest to efekt wprowadzenia na początku roku podatku bankowego, który jest po części przerzucany na klientów banków. Wiąże się to też z bardziej restrykcyjnym podejściem do udzielania kredytów – co uwidacznia się w spadku podaży kredytów hipotecznych. Banki są bardziej wymagający przy ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców. Analityk Lion’s Banku podaje przykład: gospodarstwo domowe, które otrzymuje 5 tys. zł dochodu netto, przy zobowiązaniu na 30 lat otrzyma kwotę 370 tys. zł kredytu. W stosunku do poprzedniego roku jest to spadek o 80 tys. zł.

Lion’s Bank podaje, że rok do roku wzrost kosztów kredytowych wyniósł 6,5 proc. Należy także pamiętać o kosztach okołokredytowych takich jak: umowa notarialna, ubezpieczenie, opłaty sądowe  czy też urządzenie mieszkania. Ostatni raz znaczący spadek kosztów kredytowych miał miejsce w 2014 r. Od tamtej pory koszty stale rosną.

Podatek bankowy jednak odczuwalny

W ciągu pierwszych miesięcy, 17 banków odprowadziło łącznie 1,5 mld zł w ramach podatku bankowego. W ciągu całego 2016 r. do budżetu państwa wpłynie prawdopodobnie 3 mld zł. Przypomnę, że podatek jest pobierany od aktywów – czyli jakby nie patrzeć od kredytów. Do tej pory najwięcej zapłaciły największe banki w Polsce: PKO BP – 369 mln zł, Pekao – 201 mln zł, oraz  BZ WBK – 173 mln zł.

Od początku 2016 roku, dla przeciętnego kredytu o wartości 300 tys. zł zaciąganego na 25 lat, marże wzrosły średnio z 1,7 do nieco ponad 2,0 proc. Wzrost marży kredytowej kredytów hipotecznych doskonale widać na zamieszczonym poniżej wykresie pochodzącym z raportu Centrum AMRON.

marze

Mniej więcej o 0,30 p.p. wzrosły przeciętne marże kredytu hipotecznego od momentu wprowadzenia podatku bankowego. Podwyżki nastąpiły głównie w grudniu 2015 r i styczniu br. Dodam, że sam podatek zaczął obowiązywać od lutego tego roku. Podwyżki marży objęły praktycznie wszystkie banki. Oczywiście, podwyżka marży nie jest w stanie pokryć w całości kosztu podatku bankowego. Dlatego banki stosują optymalizację podatkową – zwiększają udział obligacji skarbowych w aktywach, które są wyłączone z opodatkowania. Według szacunków gazety.pl  w pierwszym roku od wprowadzenia podatku, banki zarobią o ok. 47 mln zł więcej z odsetek właśnie dzięki wyższym marżom.

Banku zarabiają także na obniżce oprocentowania lokat

Wprowadzenie podatku bankowego banki rekompensują sobie także przez obniżkę oprocentowania depozytów. Pod koniec 2015 r. przeciętne oprocentowanie 3- i 6-miesięcznych depozytów wynosiło ok. 2 proc. w skali roku. W połowie 2016 r. średnie oprocentowanie spadło do ok. 1,6 proc. w skali roku, dochodząc w tej chwili do 1,3 proc. Warto dodać, że od ponad roku stopy procentowe utrzymają się na niezmienionym poziomie.

Według ostatnich danych NBP, zysk netto sektora bankowego w Polsce w okresie styczeń-sierpień 2016 roku wyniósł 10,32 mld zł. Jest to spadek rok do roku o 0,48 proc. A więc gdzie ten podatek bankowy?

Komentowanie zamknięte do odwołania