Fundusz pieniężny zamiast lokaty w banku – czy to się opłaca?

0

Z danych serwisu Analizy Online i Pulsu Biznesu wynika, że coraz chętniej decydujemy się na inwestycje w fundusze pieniężne. Głównym powodem jest niskie oprocentowanie lokat bankowych i rosnąca inflacja. Od jakiegoś czasu w Polsce utrzymują się ujemne realne stopy procentowe (chociaż w marcu inflacja spadła do 1,3 proc. rdr). Z tego względu coraz więcej osób szuka alternatywy dla depozytów bankowych.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy można było zaobserwować wzmożony napływ środków do funduszy inwestycyjnych. W tym okresie do polskich funduszy napłynęło ponad 18 mld zł. Ponad połową tych środków trafiła do funduszy pieniężnych – które charakteryzują się najmniejszym ryzykiem i mogą być dobrą alternatywą dla lokat bankowych. Najlepsze fundusze pieniężne (inaczej gotówkowe) przynosiły zysk w okolicach 4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przeciętne oprocentowanie tego typu funduszy wyniosło przez ostatni rok 2,75%. Dla porównania, najlepsze lokaty oferują 4% w skali roku, jednak są zakładane na okres 3-6 miesięcy i są skierowane do nowych klientów (lub wymagają spełnienia dodatkowych warunków).

Fundusze pieniężne z najlepszą stopą zwrotu za ostatnie 12 miesięcy


Źródło: Analizy.pl

Według danych Pulsu Biznesu, od październik 2017 r. co miesiąc do funduszy pieniężnych napływał 1 mld zł. W samym lutym 2018 r. napływ środków do funduszy pieniężnych wyniósł 2 mld zł.

Fundusze pieniężne inwestują swoje środki w bezpieczne aktywa, takie jak: obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, euroobligacje, inne bezpieczne fundusze inwestycyjne. Zarządzający funduszami pieniężnymi zakładają, że stopa zwrotu w ciągu roku ma być wyższa niż oprocentowanie przeciętnej lokaty. W długiej perspektywie, tego typu fundusze przynoszą powtarzalne zyski.

Jeśli chcecie porównać opłacalność jakiegoś funduszu pieniężnego, to najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie jego wyników na serwisie Analizy Online. Tam też można znaleźć oceny jakościowe poszczególnych funduszy. Polecamy sprawdzić, jak ma się stopa zwrotu z funduszu pieniężnego danego TFI w porównaniu do oprocentowania lokat w bankach. Dobrze jest również sprawdzić kartę funduszu, gdzie znajduje się charakterystyka produktu. Bardziej biegli w finansach mogą zerknąć także do sprawozdania finansowego danego funduszu.

My polecamy fundusze od NN Investment Partners dostępne tutaj.

Osoby zainteresowane funduszami pieniężnymi powinny również zwrócić uwagę, ile wynosi minimalna wpłata miesięczna. Zazwyczaj należy zakupić jednostki uczestnictwa za ok. od 100 zł do 500 zł. Kolejne wpłaty to kwota 50-100 zł. Kwota może być wyższa w przypadku funduszy skierowanych do bardziej zamożnych klientów (specjalistyczne fundusze inwestycyjne). Przy analizie zysków z funduszy należy również uwzględnić opłatę za zarządzanie, która wynosi ok. 1%.

Opłata jest pobierana również za dystrybucję – w zależności gdzie nabywamy jednostki uczestnictwa. W niektórych przypadkach można ominąć opłatę – np. korzystając z promocji NN Investment. Opłata za dystrybucję nie jest pobierana do końca maja.

NN Investment Partners posiada jedną z tańszych ofert pod względem opłat za zarządzanie. W tym TFI, należącym do ING, możemy również założyć IKE lub IKZE, dzięki czemu skorzystamy z ulg podatkowych w ramach oszczędzania na emeryturę.

Tutaj z kolei możecie założyć konto w TFI PZU i zacząć inwestować w bezpieczne fundusze inwestycyjne

Komentowanie zamknięte do odwołania