Dla kogo przeznaczone są konta firmowe?

0

Chociaż z pozoru sama nazwa instrumentu finansowego, jakim są konta bankowe, jest wyjątkowo wymowna, to okazuje się, że ich przeznaczeniem jest nie tylko firma, korporacja czy spółka. Z systemu rachunków firmowych korzysta również szereg innych instytucji, które z powodu swojej osobowości prawnej nie mogą działać w oparciu o konta osobiste lub od których jest wręcz ustawowo wymagane, aby posiadały własne konto firmowe lub działające na takich samych jak ono zasadach.shutterstock_127979189

Firmy, korporacje, spółki

Oczywiście podstawowym odbiorcą tego typu usług finansowych pozostają klienci będący zwykłymi przedsiębiorcami, działającymi w oparciu o stosowne ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. W ich wypadku darmowe konto firmowe jest wręcz niezbędne do tego, aby prawidłowo prowadzić swoje firmy, dokonywać bezproblemowych transakcji, szybko rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z urzędami skarbowymi. Posiadanie internetowego konta transakcyjnego to również wygoda, dzięki której możliwe jest prowadzenie np. sprzedaży na odległość lub podejmowanie kontaktów handlowych z kontrahentami spoza Polski.

Instytucje państwowe i urzędy

Co ciekawe, z oferty kont firmowych korzystają również wszelkiego rodzaju państwowe instytucje publiczne i urzędy. Oznacza to, że generowane np. w urzędach skarbowych numery kont do przelewu zaliczek na podatek dochodowy są numerami podporządkowanymi pod konta firmowe, jednak w dużej mierze zmodyfikowane. Urzędy korzystają bowiem z własnych systemów bankowych, które są jedynie podpinane pod zewnętrzne konta bankowe.

W oparciu o firmowe rachunki działają również poszczególnie oddziały terenowe ZUSu, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, uniwersytety i politechniki oraz wszelkiego rodzaju szkoły i przedszkola i cała rzesza publicznych placówek.

Fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty

To oczywiście nie koniec, ponieważ prawo do korzystania z kont firmowych mają dodatkowo działające na terenie Rzeczpospolitej fundacje, stowarzyszenia i wszystkie organizacje pozarządowe działające w charakterze pożytku społecznego. Ranking kont firmowych stworzony pod koniec 2014 roku wskazywał nawet na specjalne konto dedykowane właśnie tego typu organizacjom, a nie bezpośrednio samym firmom. Cechą charakterystyczną był brak jakichkolwiek opłat za wykonywanie przelewów zewnętrznych, dzięki czemu fundacja lub stowarzyszenie mogło utrzymywać rachunek praktycznie bezpłatnie. Warunkiem było jedynie dostarczenie do banku odpowiednich dokumentów potwierdzających nadanie numeru KRS i działalność na rzecz społeczeństwa.

Komentowanie zamknięte do odwołania