Czym cechują się lokaty strukturyzowane?

0

Tradycyjne lokaty bankowe są obecnie bardzo mało rentowne. W wyniku ostatniej serii obniżek stóp procentowych ich oprocentowanie jest wręcz kuriozalne. Inwestowanie w nie przestało się opłacać, jednak wielu inwestorów nie chce z nich rezygnować, gdyż nie odpowiada im ryzyko związane z innymi formami pomnażania z kapitału, np. z grą na giełdzie czy zakupem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Są jednak produkty, które łączą w sobie pożądane przez inwestorów bezpieczeństwo kapitału początkowego z wyższymi zarobkami kształtującymi się na wysokości podobnej jak w przypadku zrównoważonych funduszy inwestycyjnych. Produktami takimi są lokaty strukturyzowane.finanse osobiste

Lokata strukturyzowana charakteryzuje się tym, że większość środków, które są na niej zgromadzone jest lokowana w bezpiecznych instrumentach finansowych (np. obligacjach skarbowych), a ich pozostała części (przeciętnie od 10 do 20 procent) jest przeznaczana na zakup bardziej ryzykownych opcji, takich jak: akcje giełdowe i surowce. Taki sposób zdywersyfikowania kapitału sprawia, że ryzyko straty kapitału początkowego jest zminimalizowane, a szansa na uzyskanie wyższych zarobków niż w przypadku lokaty tradycyjnej jest znacznie wyższa. Trzeba podkreślić, że najlepsze lokaty strukturyzowane gwarantują 100 procent ochrony kapitału początkowego, jednak najczęściej ochrona taka kształtuje się na poziomie od 80 do 90 procent wpłaconych na lokatę środków. Pamiętajmy jednak, że ryzyko utraty tylko takiej części kapitału warto zaakceptować, gdyż potencjalne zyski mogą być wyższe niż w przypadku, gdy zdecydujemy się na lokatę w tradycyjnej formie. Podczas wybierania lokaty strukturyzowanej musimy również zwrócić uwagę na wysokość opłat oraz na ilość opcji, w które można inwestować pieniądze.

Lokaty strukturyzowane nie są polecane osobom, które są zainteresowane oszczędzaniem krótkoterminowym. Takie osoby powinny wybierać rozwiązania z okresem obowiązywania o długości poniżej 12 miesięcy. Lokata strukturyzowana jest bowiem kierowana do osób, które chcą oszczędzać dłużej – przez około 3 lub 4 lata, gdyż tyle wynosi optymalny okres, w którym można uzyskać dodatni bilans z inwestycji.

Produkty strukturyzowane są świetną alternatywą dla tradycyjnych lokat bankowych, jednak nie cieszą się one wysoką popularnością o czym świadczą dane z portalu oprocentowanieofert.pl. Polacy obawiają się bowiem rozwiązań, w których istnieje choćby najmniejsza szansą na utratę kapitału. Warto jednak pamiętać, że w lokatach strukturyzowanych ryzyko to nie jest wcale wysokie. Niestety, niska wiedza ekonomiczna sprawia, że mieszkańcy naszego kraju najprawdopodobniej jeszcze przez wiele lat nie przekonają się do lokat strukturyzowanych.

Komentowanie zamknięte do odwołania