Czy Polacy zaczęli oszczędzać dzięki 500+?

0

Jakiś czas temu ING Bank Śląski opublikowało ciekawą analizę dotyczącą oszczędności Polaków oraz programu 500+. Jak wynika z badania „Finansowy Barometr ING” obecnie ponad dwie trzecie ankietowanych osób (68 proc.) przyznaje, że posiada jakiekolwiek oszczędności. To o 24 pkt. proc. więcej niż rok temu, kiedy mniej niż połowa ankietowanych deklarowała posiadanie oszczędności. Za przyczynę wzrostu skłonności do oszczędzania wskazuje się m.in. program 500+.

Dzięki wzrostowi liczby osób oszczędzających, Polacy pod tym względem osiągnęli przeciętny poziom europejski. W minionych latach, różnica pomiędzy innymi krajami z Europy a Polską wynosiła nawet 10-15 pkt. proc. Polacy w poprzednich edycjach badania zajmowali ostatnie miejsca, jeśli chodzi o liczbę osób oszczędzających. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że aktualny odsetek osób w Polsce deklarujących oszczędzanie jest wyższy niż w Niemczech (62 proc.). Wzrost skłonności do oszczędzania wśród Polaków potwierdzają także analizy NBP, które pokazują, że w Polsce w ostatnim czasie wzrosła stopa oszczędności (procent budżetu domowego, który zostaje zaoszczędzony).

Badanie ING za główną przyczynę wskazuje uruchomienie programu 500+. Dzięki niemu, mniej zamożne rodziny mogły pozwolić sobie na odłożenie oszczędności. Okazuje się, że 21 proc. osób korzystających z programu 500+ zaczęły po raz pierwszy oszczędzać. Z kolei 36 proc. respondentów odpowiedziało, że oszczędza więcej niż wcześniej. Z badania wynika, że 32 proc. osób otrzymujących świadczenie 500+ wydaje wszystkie środki.

Podsumowując, jeśli trzeba by było wskazywać jakiś pozytywny skutek działania programu 500+, to z pewnością byłoby to wzrost skłonności do oszczędzania wśród Polaków.

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, analizujące zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2016 r. w 13 krajach: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy W badaniu wzięło udział 12 797 respondentów, w tym 1027 z Polski.

Komentowanie zamknięte do odwołania