Czy konsolidacja zadłużenia jest opłacalna?

0

Kredyt konsolidacyjny jest dla wielu osób prawdziwym wybawieniem z finansowych tarapatów. Wszyscy, którzy posiadają ponad jedno zadłużenie powinny zastanowić się nad możliwościami, jakie zapewnia restrukturyzacja zadłużenia. Obecnie banki przedstawiają szeroki wachlarz usług zapewniający skonsolidowanie zadłużeń. Warto przemyśleć podstawowe korzyści płynące z konsolidacji, a także zapoznać się z jej negatywnymi aspektami, bo konsolidacja, jak każdy rodzaj kredytowania, posiada także swoją ciemną stronę.

Jeden dług zamiast kilku

Głównym założeniem kredytów konsolidacyjnych jest połączenie wszystkich zadłużeń w jeden dług bankowy. Konsolidacja kredytów pozwala scalić w jedno zadłużenie długi powstałe wskutek zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych, samochodowych, mieszkaniowych, a także innych zobowiązań względem banków takich jak długi wynikające z korzystania z kredytów ROR. Oczywiście, dokonanie scalenia wszystkich dotychczasowych zobowiązań finansowych w jedno, wiąże się nieuchronnie z wydłużeniem okresu spłaty, ale jest to zrozumiałe. Najdłuższy czas kredytowania ma miejsce w przypadku kredytów konsolidacyjnych z zabezpieczeniem hipotecznym i może trwać nawet 30 lat. Decydując się na takie rozwiązanie pamiętać należy również, że nie jest ono pozbawione kosztów. Wybierając jeden z oferowanych obecnie przez banki kredytów konsolidacyjnych, musimy zdawać sobie sprawę, że całkowite koszty naszego kredytu wzrosną.

Prezent za konsolidację

Większość ofert konsolidacji kredytów przedstawianych przez banki, przewiduje przyznanie dłużnikowi pewnego rodzaju prezent. Bonusem, jaki otrzymuje klient za dokonanie konsolidacji zadłużeń, jest przyznanie dłużnikowi danego procentu z kwoty udzielonego kredytu na zupełnie dowolny cel. Wartość takiego prezentu, z reguły się na poziomie od 10 do 30% przyznanego kredytu konsolidacyjnego. Większość banków zastrzega jedynie, że nie można przeznaczyć tej sumy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunek uzyskania konsolidacji długów

Banki są ostrożne w podpisywania umów konsolidacyjnych. Nie każdy dłużnik może liczyć na pozytywną decyzję banku co do wniosku o dokonanie konsolidacji. Każdy bank, zanim wyrazi zgodę na kredyt konsolidacyjny, dokładnie bada historię kredytową klienta i śledzi wszystkie zapisy dotyczące zaciąganych do tej pory długów. Jeśli historia znajdująca się w Biurze Informacji Kredytowej wskazuje, że zaległości w spłatach są znaczne, odpowiedź na wniosek o konsolidację zostanie odrzucony. Znaczenie ma również wiek dłużnika. Każdy bank ma odrębne zapisy odnośnie dopuszczalnej granicy wiekowej, jakiej nie może przekraczać klient, który pragnie dokonać restrukturyzacji zadłużenia.

Komentowanie zamknięte do odwołania